To już 70 lat …

Ośrodek

W drugiej połowie października 2017 r. nasz Ośrodek świętował jubileusz siedemdziesięciu lat swojego istnienia.
Uroczyste obchody rozpoczęły się we wtorek 17 października. Tego dnia w Kościele pw. Matki Bożej Różańcowej na Złotnikach odbyła się Msza Św., w czasie której poświęcono sztandar nadany DSOSW nr 13 dla Niewidomych i Słabowidzących we Wrocławiu. Mszę Św. celebrował wysłannik wrocławskiej Archidiecezji – ks. dr Adam Łuźniak, a na sztandarze przekazanym w opiekę ośrodkowemu pocztowi sztandarowemu przez dyrektora Ośrodka – pana Roberta Warchalewskiego można było podziwiać bogato zdobiony i pięknie haftowany wizerunek naszej patronki – Marii Grzegorzewskiej, herb Dolnego Śląska a także herb Polski. Sztandar został ufundowany przez Wrocławskie Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci Niewidomych oraz Radę Rodziców działającą przy DSOSW nr 13 we Wrocławiu.
Oficjalna gala w Centrum Kultury Wrocław Zachód przy ul. Chociebuskiej zainaugurowała kontynuację uroczystości w piątek 20 października. W obecności wielu zaproszonych gości i pracowników Ośrodka, dyrektor – Robert Warchalewski wygłosił przemówienie ukazujące działalność oraz osiągnięcia nauczycieli i uczniów na tle historii. Z dumą zaprezentował współczesne osiągnięcia sportowe i naukowe naszych wychowanków oraz absolwentów. Pochwalił się m.in. mistrzowskimi osiągnięciami naszych utalentowanych sportowców czy Srebrnym Krzyżem Zasługi, jaki za swe osiągnięcia na rzecz osób potrzebujących pomocy oraz wsparcia, zagrożonych wykluczeniem społecznym, otrzymał z rąk Prezydenta RP nasz niewidomy absolwent – Marek Tankielun, obecnie pracownik Politechniki Wrocławskiej. Zwrócił uwagę na znaczenie współpracy i przyjaźni pomiędzy ośrodkami podobnymi naszemu, a także docenił merytoryczne wsparcie, jakiego stale udziela nam organ prowadzący – Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego we Wrocławiu.
Swoją obecnością uroczystość zaszczyciło wielu znamienitych gości. W tym gronie znalazł się reprezentujący Marszałków pana Cezarego Przybylskiego i pana doktora Tadeusza Samborskiego pan Dominik Kłosowski – wicedyrektor Departamentu Spraw Społecznych UM, który formalnie przekazał nasz sztandar dyrektorowi Ośrodka. Podczas przejęcia sztandaru przez poczet sztandarowy zebrani odśpiewali hymn narodowy, a reprezentanci Ośrodka złożyli ślubowanie. Kuratorium Oświaty reprezentował Dolnośląski Wicekurator pan Janusz Wrzal. Słowa jego przemówienia wyjątkowo ujęły słuchaczy. Pan kurator zaakcentował wyraźnie, że niepełnosprawność nie determinuje człowieczeństwa i jest tylko częścią, a nie całością życia. Swoje wystąpienia wygłosili również inni goście, m.in. przewodniczący Rady Osiedla Leśnica pan Jan Kułacz, przewodnicząca Międzyzakładowej Organizacji Związkowej NSZZ Solidarność Wrocław Krzyki pani Krystyna Kochan oraz prezes Towarzystwa Walki z Kalectwem z Oddziału Wrocławskiego pan Józef Patkiewicz.
W czasie gali uhonorowano specjalnymi tabliczkami pamiątkowymi emerytowane dyrektorki naszego Ośrodka – panią Marię Rozworę i panią Jadwigę Trzybulską.
Na ręce dyrektora Ośrodka gratulacje i niezwykłe upominki przekazali także dyrektorzy zaprzyjaźnionych z nami Ośrodków dla Niewidomych i Słabowidzących z całej Polski oraz dyrektorzy placówek i szkół, dla których organem prowadzącym jest Samorząd Województwa Dolnośląskiego.
Oficjalny przebieg uroczystości uzupełniła prezentacja nowego spotu, reklamującego Ośrodek i ukazującego współczesny dorobek jego pracowników i uczniów, a także występy artystyczne uczniów, absolwentów i nauczycieli. Występ zespołu wokalnego „Do czasu”, prowadzonego od lat przez panią Barbarę Włosiniak i pana Leszka Kopcia, uświetnili swoją obecnością wrocławscy muzycy, akompaniując młodzieży na instrumentach. Wielu wzruszeń dostarczyły także piękne tańce zaprezentowane przez zespół taneczny „Niewidańce”, którego opiekunką jest pani Katarzyna Chorodeńska.
Dalsza część naszego święta odbyła się już w mniej oficjalnych warunkach w siedzibie naszego Ośrodka przy ul. Kamiennogórskiej 16. Spotkania dawnych uczniów z nauczycielami, rozmowy z emerytowanymi pracownikami, wizyty absolwentów z rodzinami i dziećmi dostarczyły nam wszystkim wielu wzruszeń. Rozmowom, śmiechom i wspomnieniom nie było końca. Byli uczniowie ze wzruszeniem przemierzali szkolne korytarze i sale, odnajdując w tym nowoczesnym budynku echo własnego dzieciństwa. Odezwało się ono w pamiątkowych wystawach, dawnych fotografiach czy zabytkowych już dziś pomocach dydaktycznych, takich jak np. mapa Polski wykonana na zielonej ceracie. Wiele osób dziękowało pani Marii Szulc, która skatalogowała i wydrukowała wykaz uczniów Ośrodka od początku jego istnienia do dziś. Dzięki jej pracy każdy dawny i obecny uczeń mógł odnaleźć swoje nazwisko, swój ślad w historii tego miejsca.
Wieczorem w zamkniętym gronie świętowano jubileusz podczas balu dla pracowników Ośrodka, ich współmałżonków oraz absolwentów. Z kolei w sobotę i niedzielę w Ośrodku wspomnieniami we własnym gronie dzielili się absolwenci, którzy zjechali się tłumnie na spotkanie po latach.
To już 70 lat … Zmieniali się dyrektorzy, nauczyciele, uczniowie. Zmieniały się budynki, a nawet nazwy Ośrodka. Jedno pozostało i na zawsze pozostanie niezmienne – wyjątkowy duch i atmosfera miejsca, które jednoczy, motywuje, zachęca, pomaga przełamywać bariery i sprawia, że niemożliwe przemienia się w możliwe.

Możliwość komentowania To już 70 lat … została wyłączona


  • O stronie

    Logo OśrodkaWitamy na stronie Dolnośląskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 13 dla Niewidomych i Słabowidzących im. Marii Grzegorzewskiej we Wrocławiu. Działamy od 1947 roku!

    English version About us [pdf]

    deutsch Über uns [pdf]