Projekt Niepodległa

Szkoła Podstawowa

Wielkich słów używamy rzadko, są, zwłaszcza w czasach pokoju, zarezerwowane na sytuacje wyjątkowe i  szczególne. Taką na pewno jest setny jubileusz odzyskania państwowości.

Po 123 latach, jak – w pewnym uproszczeniu (czyż Rzeczpospolita Sasów i Poniatowskiego była suwerenna?) – utarło się mówić, cieszyliśmy się na powrót wolnością. Wykorzystaliśmy dziejowy moment – Wielką Wojnę, dla wielu krajów wydarzenie dramatyczne, dla Polski – szansa odzyskania niepodległości.

Wykuta w trudzie wielu ludzi o różnych poglądach, w wielorakich działaniach, których wspólnym mianownikiem była  ojczyzna.

Cały mijający rok wspominaliśmy tamtych ludzi i wydarzenia. Hołdem dla nich były działania upamiętniające 100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości podjęte przez uczniów i nauczycieli naszej szkoły.

Rozpoczęliśmy udziałem w ogólnopolskim dyktandzie zaproponowanym przez MEN pod hasłem „Po polsku o historii”  wpisującym się w bicie rekordu Guinnessa. Uczniowie klas 4-8 podjęli wyzwanie i 9 października zmierzyli się z trudnym tekstem obfitującym w  liczne skrótowce (PKL, RR, PZPR etc.). Rekordowe było też śpiewanie 4 zwrotek hymnu państwowego 9 listopada o godz. 11:11. Bezbłędne wykonanie utworu było możliwe dzięki poprzedzającemu szkolno-narodowe śpiewanie konkursowi na najlepszą interpretację Mazurka Dąbrowskiego.

Idea pracy wspólnej i działań zespołowych przyświecała kolejnym działaniom projektowym: pracy plastycznej wykonanej przez klasy 4-8 sp i 3 gimnazjum pt. ”Orzeł nasz powszedni”. Jury szczególnie doceniło aspekt współpracy zespołu klasowego i nagrodziło prace klas 8b, 7 i 5. Temat orła powrócił podczas biesiady niepodległościowej 15 listopada. Najpierw uczennice gimnazjum i starszych klas szkoły podstawowej wykonały piosenkę  „Orła cień” zespołu Varius Manx, a potem odbył się krótki quiz związany z naszym godłem państwowym. Samorząd Uczniowski przygotował na ten uroczysty dzień dla każdego uczestnika biesiady biało-czerwone kotyliony.

Kolejną okazją do kooperacji było przygotowanie losowo wybranej sylwetki twórcy polskiej niepodległości. Także i tym razem okazało się, że pomysłów nie brakuje a nasi Ojcowie (i Matki) Niepodległości to postacie z krwi i kości (tak! była i sekcja zwłok). W krótkich scenkach, zaprezentowanych podczas urodzinowej biesiady, uczniowie przedstawili osoby Józefa Piłsudskiego, Władysława Grabskiego, Wincentego Witosa czy Ignacego Daszyńskiego a klasa 5 zorganizowała wiec, na którym młoda Zofia Nałkowska domagała się praw dla kobiet. Nie można bowiem zapomnieć, że w tym roku obchodzimy także 100-lecie uzyskania przez Polki praw wyborczych. Nawiązywało do tego wydarzenia jedno z 10 pytań testowych, na które odpowiadali uczniowie. Tematyka testu dotyczyła wydarzeń związanych z odzyskaniem niepodległości, kształtowaniem się granic II Rzeczypospolitej i wybitnymi postaciami tamtych czasów. Najlepszy wynik w teście uzyskała klasa 8b.

Uczniowie nawiązali też do tradycji organizacji niepodległościowych sprzed wybuchu I wojny światowej – Drużyn Strzeleckich i Strzelca, biorąc udział w zawodach strzelania z broni laserowej do celu. Snajperskim okiem wykazała się w tej konkurencji klasa 3gb. Dzięki Fundacji Fonis i Wrocławskiemu Stowarzyszeniu Przyjaciół Dzieci Niewidomych uczniowie otrzymali drobne upominki.

Jubileuszowe obchody w naszym ośrodku, zwieńczone biesiadą urodzinową, były dziełem wielu osób. Szczególne wzruszenie towarzyszyło pięknemu biało-czerwonemu tańcowi otwierającemu biesiadę, który brawurowo wykonali uczniowie gimnazjum i starszych klas szkoły podstawowej.

Polska to wspólne dzieło, które potrzebuje nie tyle naszych blizn, ile codziennej troski i uwagi, nie tyle wzruszenia, co pracy – nad sobą i w łączności z innymi.

Oprac.R.B.

 

 

 

Możliwość komentowania Projekt Niepodległa została wyłączona


  • O stronie

    Logo OśrodkaWitamy na stronie Dolnośląskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 13 dla Niewidomych i Słabowidzących im. Marii Grzegorzewskiej we Wrocławiu. Działamy od 1947 roku!

    English version About us [pdf]

    deutsch Über uns [pdf]