Tacy sami

Ośrodek

Zbliża się zakończenie roku szkolnego 2018/2019 oraz zakończenie wszelkich działań realizowanych w ramach projektu TACY SAMI –edukacja włączająca,  współfinansowanego ze środków unijnych.

Zadanie 1-zajęcia dla uczniów

W ramach zajęć rewalidacyjno-wychowawczych w kierunku opanowania posługiwania się nowoczesnym sprzętem kuchennym, uczestniczyło łącznie w trakcie realizacji projektu 50 uczniów. Doskonalili techniki krojenia, odmierzania i przeliczania jednostek, poznali  zasady obsługi sprzętów kuchennych. Uczyli się zasad BHP , zasad czyszczenia urządzeń kuchennych, a także poznali nowe przepisy kulinarne, które mogą wykorzystać podczas przygotowywania posiłków w internacie i domu. Zajęcia cieszyły się ogromnym zainteresowaniem. Zajęcia zakończono.

W sali doświadczeń świata pracowaliśmy  z uczniami, którzy  prócz dysfunkcji wzroku wykazują dodatkowe niepełnosprawności. Dzieci chętnie uczestniczyły w zajęciach. Odpowiadała  im atmosfera zajęć, stan wyciszenia, koncentracji. Lubiły ćwiczenia relaksacyjne, zabawę światłowodami, nasłuchiwanie dźwięków z rury sensorycznej, a w szczególności łóżko wodne. Zajęciami objętych było łącznie  24 uczniów. Zajęcia zakończono.

W trakcie zajęć informatycznych uczniowie doskonalili umiejętności  korzystania z programu udźwiękawiającego lub powiększającego oraz innych funkcji , które wspomagają użytkownika z problemami widzenia. Pracowali  w programach pakietu MS Office doskonaląc swój dotychczasowy warsztat. W zajęciach brało udział 16 uczniów , którzy zakończyli zajęcia .

Kluczowym zadaniem w ramach zajęć dla uczniów jest realizacja zajęć specjalistycznych  z wykorzystaniem BIOFEEDBACK .Trening z użyciem sprzętu EEG Biofeedback to metoda neuropsychoterapii instrumentalnej, polegająca na optymalizacji pracy mózgu poprzez wygenerowanie fal wytwarzanych w nadmiarze oraz promowanie fal  sprzyjających funkcjonowaniu człowieka. Metoda ta bazuje  na zdolnościach mózgu do zmian-plastyczności mózgu. Do zajęć zakwalifikowano 6 uczniów, którzy brali udział w zajęciach od stycznia do maja 2019.Zrealizowano 60 godzin i zajęcia zakończono.

Innym kluczowym zadaniem jest realizacja zajęć specjalistycznych metodą Tomatisa. Zajęciami objętych było 4 uczniów. Zrealizowano łącznie 20 godzin. Terapia polegała na systematycznym odsłuchiwaniu przez ucznia za pośrednictwem słuchawek powietrzno-kostnych specjalnie wyselekcjonowanego  materiału dźwiękowego o zmiennej częstotliwości ,co wpływa na jakość przetwarzania słuchowego.

 

Zadanie 2- Szkolenie kadry pedagogicznej

W ramach realizacji zadania, zajęciami zostały objęte nasze nauczycielki- p. Anna Szustakiewicz oraz p. Beata Urbańczak . Wzięły udział w kilkudniowym szkoleniu podnoszącym jej kompetencje i kwalifikacje, które wykorzystały podczas  zajęć z biofeedbacku oraz zajęć metodą Tomatisa  w naszym Ośrodku.

Zadanie 3-wyjazdowe interaktywne zajęcia

W ramach zadania  uczniowie wzięli  udział w laboratoriach robotycznym, chemicznym oraz biologicznym w Centrum Kopernik oraz odwiedzili Muzeum Powstania Warszawskiego i Niewidzialną wystawę .Nauczyciele- opiekunowie zaplanowali również zwiedzanie starówki Warszawy, Wilanowa oraz Stadionu Narodowego. Były to dwu i trzy dniowe wyjazdy z zakwaterowaniem i pełnym wyżywieniem.  Odbyło się  5 wycieczek, w każdej wzięło udział 25 uczniów.

 

Zadanie 4 – wsparcie stypendialne

W roku szkolnym 2018/2019 stypendium objętym  zostało  kolejne 20 osób. Zasady przyznawania stypendium określa Regulamin przyznawania i przekazywania wsparcia w DSOSW13, który znajduje się na stronie naszego Ośrodka. Uczniowie otrzymają środki finansowe w dwóch transzach. Zostali objęci  opieką dydaktyczną nauczyciela-opiekuna , której celem jest pomoc w osiąganiu jak najlepszych wyników w nauce oraz właściwego wykorzystania środków na cele edukacyjne. Pierwsza transza została już przelana na konta pełnoletnich uczniów lub rodziców stypendystów. Kolejna transza zostanie przelana do końca czerwca 2019.W ciągu dwóch lat stypendium przyznano 40 osobom.

 Wicedyrektor-Ż. Suboczewska

Możliwość komentowania Tacy sami została wyłączona


  • O stronie

    Logo OśrodkaWitamy na stronie Dolnośląskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 13 dla Niewidomych i Słabowidzących im. Marii Grzegorzewskiej we Wrocławiu. Działamy od 1947 roku!

    English version About us [pdf]

    deutsch Über uns [pdf]