Wczesna interwencjaDrodzy darczyńcy!

Serdecznie dziękujemy za zaufanie jakim nas państwo obdarzyliście wpłacając 1% podatku. Państwa pomoc jest dla nas niezmiernie ważna. Dzięki tym wpłatom możemy zakupić nowe pomoce do pracy z dziećmi.

Liczymy na wsparcie w przyszłym roku!

 

Czym jest wczesne wspomaganie rozwoju

Wczesne wspomaganie rozwoju (wczesna interwencja) to program kompleksowych działań diagnostycznych, terapeutycznych i wychowawczych, które mają na celu poprawienie funkcjonowanie dziecka poprzez pobudzanie jego psychoruchowego i społecznego rozwoju oraz udzielenie wsparcia jego rodzinie.

Zgłoś się do nas ze swoim dzieckiem jeśli:

 • twoje dziecko jest wcześniakiem,
 • przeszło zabieg laseroterapii z powodu retinopatii wcześniaczej,
 • ma poważną chorobę oczu lub wady wrodzone wzroku,
 • przeszło incydent niedotlenienia w czasie porodu,
 • niepokoi Cię brak kontaktu wzrokowego z dzieckiem, brak reakcji na pokazywaną zabawkę.
Dokładna diagnostyka jest podstawą rozpoznania potrzeb dziecka

Dokładna diagnostyka jest podstawą rozpoznania potrzeb dziecka

Na jakiej podstawie dziecko obejmowane jest opieką zespołu

Podstawą do objęcia dziecka i jego rodziny wczesnym wspomaganiem rozwoju jest opinia o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju wydawana przez poradnie psychologiczno–pedagogiczne. Obejmujemy opieką dzieci od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole. Pomoc jest bezpłatna.

Zespół Wczesnego Wspomagania Rozwoju w DSOSW nr 13

W DSOSW nr 13 Zespół Wczesnego Wspomagania Rozwoju tworzą:

 • doświadczeni tyflopedagodzy,
 • specjaliści wczesnego wspomagania rozwoju,
 • psycholog,
 • rehabilitant wzroku,
 • logopeda,
 • terapeuci integracji sensorycznej,
 • instruktorzy orientacji przestrzennej.
Badanie okulistyczne przeprowadzane jest już u najmłodszych

Badanie okulistyczne przeprowadzane jest już u najmłodszych

Co oferujemy

W ramach działania zespołu zapewniamy:

 • funkcjonalną ocenę widzenia,
 • kompleksową diagnostykę psychologiczną i pedagogiczną,
 • poradnictwo specjalistów Zespołu,
 • opiekę okulistyczną,
 • terapię,

czyli wszystkie działania niezbędne do wspomagania rozwoju dziecka niewidomego i słabowidzącego.

Zajęcia z rehabilitantem wzroku

Zajęcia z rehabilitantem wzroku

Zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju

Zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju

Zajęcia z dziećmi prowadzone są w formie indywidualnej lub grupowej (imprezy okolicznościowe, zajęcia integrujące). W ramach zajęć grupowych wykorzystywane są m.in.:

 • ruch rozwijający Weroniki Sherborne,
 • kinezjologia edukacyjna Dennisona
 • dotyk i komunikacja Ch. Knill.
Zajęcia psychoruchowe w tzw. "miękkiej" sali

Zajęcia psychoruchowe w tzw. „miękkiej” sali

Zajęcia psychoruchowe w tzw. "miękkiej" sali

Zajęcia psychoruchowe w tzw. „miękkiej” sali

W co drugą środę odbywa się dogoterapia prowadzona przez fundację „Tacy Sami”

W co drugą środę odbywa się dogoterapia prowadzona przez fundację „Tacy Sami”

Zajęcia kynoterapeutyczne

Zajęcia kynoterapeutyczne

Zajęcia kynoterapeutyczne

Zajęcia kynoterapeutyczne

Zajęcia odbywają się przystosowanych do tego, przyjaznych dziecku pomieszczeniach wyposażonych w odpowiedni sprzęt. Są to:

 • sala do terapii sensorycznej,
 • sala wczesnej interwencji,
 • sala miękka do terapii i wspomagania rozwoju psychoruchowego,
 • sala doznań świetlnych,
 • plac zabaw dla dzieci,
 • gabinety specjalistyczne:
  • rehabilitanta wzroku,
  • psychologa,
  • logopedy.
Sala wrażeń świetlnych. Na potrzeby fotografii ustawiono jasne światło. Sala daje również możliwość stymulacji światłem różnobarwnym, uwidaczniania pod wpływem UV oraz stymulacji propriocepcji na łóżku wodnym

Sala wrażeń świetlnych. Na potrzeby fotografii ustawiono jasne światło. Sala daje również możliwość stymulacji światłem różnobarwnym, uwidaczniania pod wpływem UV oraz stymulacji propriocepcji na łóżku wodnym

Sala wrażeń świetlnych. Na potrzeby fotografii ustawiono jasne światło. Sala daje również możliwość stymulacji światłem różnobarwnym, uwidaczniania pod wpływem UV oraz stymulacji propriocepcji na łóżku wodnym

Sala wrażeń świetlnych. Na potrzeby fotografii ustawiono jasne światło. Sala daje również możliwość stymulacji światłem różnobarwnym, uwidaczniania pod wpływem UV oraz stymulacji propriocepcji na łóżku wodnym

Sala terapeutów Integracji Sensorycznej

Sala terapeutów Integracji Sensorycznej

Sala specjalistów wczesnego wspomagania rozwoju

Sala specjalistów wczesnego wspomagania rozwoju

Sala specjalistów wczesnego wspomagania rozwoju

Sala specjalistów wczesnego wspomagania rozwoju

Rodzicom proponujemy natomiast indywidualne lub grupowe szkolenia, grupy wsparcia, pomagamy im w działaniach na rzecz integracji dziecka z jego naturalnym środowiskiem poprzez włączanie dziecka w grupę przedszkolną w miejscu zamieszkania oraz indywidualne kontakty z pracownikami przedszkoli.

Przykładowe tematy realizowanych przez nas szkoleń:

 • Jak widzi moje dziecko – praktyczne ćwiczenia z symulatorami.
 • Świat widziany oczami dziecka z niepełnosprawnością złożoną – ćwiczenia praktyczne.
 • Jak wspomagać rozwój mowy małego dziecka niewidomego i słabo widzącego.
 • Zanim dziecko zacznie mówić – praktyczne wskazówki dla rodziców dotyczące pielęgnacji, karmienia, pojenia.
 • Codzienna stymulacja sensoryczna w warunkach domowych – praktyczne wskazówki dla rodziców.
 • Planowanie otoczenia w domu ułatwiającego rozwój integracji sensorycznej.

Do dyspozycji dzieci i rodziców oddajemy również zaplecze socjalne z wydzielonym pomieszczeniem, w pełni wyposażonym aneksem kuchennym oraz łazienką z przewijakiem.

Zaplecze socjalne dla rodziców z w pełni wyposażonym aneksem kuchennym. Obok aneksu znajduje się pokój socjalny, również dostępny dla rodziców i ich dzieci

Zaplecze socjalne dla rodziców z w pełni wyposażonym aneksem kuchennym. Obok aneksu znajduje się pokój socjalny, również dostępny dla rodziców i ich dzieci

Łazienka z przewijakiem

Łazienka z przewijakiem

Ogródek z placem zabaw

Ogródek z placem zabaw

Zostaw odpowiedź

Musisz się zalogować aby móc komentować. • O stronie

  Logo OśrodkaWitamy na stronie Dolnośląskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 13 dla Niewidomych i Słabowidzących im. Marii Grzegorzewskiej we Wrocławiu. Działamy od 1947 roku!

  English version About us [pdf]

  deutsch Über uns [pdf]