W naborze na rok szkolny 2019/2020 oferujemy uczniom kształcenie w następujących szkołach:

 • Szkoła Podstawowa,
 • Szkoła Podstawowa z oddziałami dla uczniów z dysfunkcją wzroku i niepełnosprawnością  intelektualną w stopniu umiarkowanym.
 • Liceum Ogólnokształcące o profilu przyrodniczym, humanistycznym i sportowym.(dla absolwentów szk. podstawowej i gimnazjum 4 –letnia i 3-letnia)
 • Branżowa Szkoła I stopnia (dla absolwentów szk. podstawowej i gimnazjum 3-letnia):
  • Kucharz,
  • Mechanik – monter maszyn i urządzeń,
  • Rękodzielnik wyrobów włókienniczych,
  • Fryzjer,
  • Stolarz
 • Technikum Masażu (dla absolwentów szk. podstawowej i gimnazjum 4-letnie i 5-letnie),
 • Policealna Szkoła Masażu (2-letnia),
 • Szkoła Specjalna Przysposabiającą do Pracy dla uczniów z niepełnosprawnością  intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi.

Dokumenty niezbędne do przyjęcia do Ośrodka

 1. orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego – do uzyskania w poradni psychologiczno-pedagogicznej,
 2. skierowanie od organu prowadzącego – wyjaśnienie poniżej,
 3. wypełniony kwestionariusz rekrutacyjny (dokument do pobrania)
 4. pozostałe dokumenty jak: świadectwo ukończenia szkoły podstawowej, gimnazjum, szkoły średniej (w zależności od szkoły do której wnioskuje się o przyjęcie).

Organem prowadzącym Ośrodek jest Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego. Aby uzyskać skierowanie od organu prowadzącego, rodzice ucznia powinni zwrócić się z prośbą o wystawienie takiego skierowania do wydziału edukacji urzędu miasta lub starostwa powiatowego w miejscu zamieszkania ucznia.

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości uzyskania punktów rekrutacyjnych umieścimy w późniejszym czasie.