Wszystkim pracownikom Ośrodka od serca składamy życzenia:
zdrowia, szczęścia, radości i z życia zadowolenia!!!