Pamiątkowe zdjęcie z Panem Leśnikiem

W dniu 9 października 2019 roku dzieci z klas 0-III i IV, V PS pojechały na wycieczkę do lasu w Miękini. Spotkaliśmy się z panem Jarosławem Łosińskim – strażnikiem leśnym. Pan Jarosław poprowadził nas ścieżką dydaktyczną i drogami leśnymi, gdzie mogliśmy obserwować ekosystem leśny. Oglądaliśmy rośliny, nasłuchiwaliśmy odgłosów lasu, szukaliśmy grzybów. Posiadacze kaloszy badali głębokość kałuż i miękkość błota. Pan Jarosław tłumaczył nam ważną rolę lasu dla człowieka, zwierząt i Ziemi, pokazywał nam tropy zwierząt, pomagał rozpoznawać gatunki drzew, wskazywał miejsca, w których mogą rosnąć grzyby.

Po leśnym spacerze  pojechaliśmy do Szkółki Leśnej. Tu odczytywaliśmy ciekawostki o lesie, rozwiązywaliśmy zagadki, mogliśmy też spacerować po kładce i sprawdzić, co drzewo ma w środku. W tym czasie nad ogniskiem piekły się kiełbaski, które zjedliśmy z wielkim apetytem. Jako dodatkową atrakcję pan Jarosław pozwolił nam obejrzeć dokładnie swój terenowy samochód i posłuchać sygnału dźwiękowego.

Spacerowaliśmy też po polanie, obejrzeliśmy szkółkę leśną z młodymi sadzonkami drzew, a niektórzy mogli przygotować się do pracy drwala – wypróbować piłę „moje-twoje”. Mogliśmy biegać po polanie i  wdychać leśne zapachy.

Na zakończenie były pamiątkowe zdjęcia i pożegnanie z panem  strażnikiem.

Po godz. 14.00 wróciliśmy do ośrodka.

Galeria zdjęć, Wycieczka do lasu w Miękini