W listopadzie uczniowie klasy 8 szkoły podstawowej przeprowadzili anonimową ankietę dotyczącą  patriotyzmu w rozumieniu współczesnego Polaka. Ankieta zawierała 20 pytań. Wypełniło ją 57 osób: 34 osoby dorosłe i 23 uczniów.

Większość ankietowanych uważa się za patriotów, co pojmuje jako służbę ojczyźnie i poświęcenie dla niej. Jest dumna z bycia Polakiem i manifestuje to poprzez wywieszanie flagi państwowej, śpiewanie hymnu państwowego (wszystkich zwrotek) i uczestnictwo w obchodach świąt państwowych (manifestacje, uroczystości).  Trochę gorzej (zwłaszcza u uczniów) jest ze znajomością daty odzyskania przez Polskę niepodległości – 33% ankietowanych przyznaje, że nie zna pełnej daty (wśród uczniów 39%). Większość badanych uznaje, że losy Polski są dla nich ważne i stanęłaby w obronie ojczyzny w sytuacji zagrożenia jej suwerenności.Już jednak na pytanie o swoją przyszłość w kraju tylko 54% uczyni to bezwarunkowo (wśród uczniów zaledwie 30%).

Aby przeczytać pełną treść wpisu kliknij >>>TUTAJ

oprac.RB