Ważny komunikat

Szanowni Uczniowie i Rodzice

W związku z zaistniałą sytuacją uniemożliwiają standardowe funkcjonowanie szkoły oraz prawdopodobieństwem wydłużenia tego okresu, w trosce o jak najbardziej efektywny przebieg procesu edukacji, proszę o kontakt z sekretariatami szkół w najbliższy wtorek w godzinach 10.00-13.00. Prośba kierowana jest do tych, którzy nie mają dostępu do dziennika elektronicznego. We wtorek udostępnione zostaną Państwu loginy umożliwiające kontakt z nauczycielami, którzy za pośrednictwem dziennika będą przekazywali materiały dydaktyczne do nauki oraz zadania do wykonania.

Z poważaniem

Robert Warchalewski