Ważny komunikat

Szanowni Państwo nauczyciele, rodzice, uczniowie
    

Zgodnie z rozporządzeniem MEN z dnia 20.03.2020 r. od dnia 25 marca 2020 r. wprowadzamy w Ośrodku zdalne nauczanie.

Przekazywanie treści nauczania, materiałów poglądowych, broszur, linków 
i innych wiadomości będzie się odbywało za pomocą dziennika elektronicznego, kontaktów telefonicznych i mailowych oraz wszelkich dostępnych technik komunikacyjnych wybranych indywidualnie przez uczniów, nauczycieli 
i rodziców.
W tym trudnym okresie szczególnie istotne jest, aby zweryfikować dotychczasowy rozkład materiału z poszczególnych przedmiotów tak aby dostosować jego treści do wyzwania związanego z kształceniem na odległość.

Zdajemy sobie sprawę, że powyższe zadanie jest trudne do realizowania, ale należy podjąć wszelkie możliwe kroki,  aby je usprawnić i osiągnąć jak najlepszy efekt.
Życzę wszystkim zdrowia.

                                

Z poważaniem
Dyrektor Ośrodka
mgr Robert Warchalewski