Ważny komunikat

Szanowni Państwo, drodzy uczniowie

Od poniedziałku 18.05 powoli ruszamy z zajęciami w naszym Ośrodku. W pierwszej kolejności uruchamiamy wczesne wspomaganie, rewalidację w zakresie orientacji w przestrzeni, rehabilitacji wzroku, IS oraz zajęcia indywidualne z terapii logopedycznej, psychologii i pedagogiki dla uczniów naszej placówki, za zgodą rodziców lub pełnoletnich wychowanków.
Niestety, w pierwszej kolejności, zajęcia - raczej- będą dotyczyły tylko uczniów z Wrocławia i okolic, z tego względu, że plan MEN nie przewiduje uruchomienia internatu. Mam świadomość, że jest to krzywdzące dla większości naszych wychowanków, dlatego będę dążył do zmiany tej sytuacji.
We wtorek,  zespół kierowniczy i ostateczne ustalenia dotyczące kolejnego etapu powrotu do normalności- czyli kl. I-III ( również "zerówki") i świetlicy oraz organizacji konsultacji dla maturzystów i ósmoklasistów- o czym będę informował.

Robert Warchalewski

dyr. Ośrodka.