Zdjęcie tanlicy multimedialnej w pracowni matematycznej

Rządowy program „Aktywna tablica”
    

W roku szkolnym 2019/2020 w Szkole Podstawowej nr 122 we Wrocławiu realizowany był rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych „Aktywna tablica”.
W ramach programu nasza Szkoła Podstawowa została  wyposażona w dwie tablice interaktywne, projektory i głośniki, które umieszczono w gabinecie matematycznym i pracowni biologiczno – chemicznej.
Szkolnym koordynatorem programu została nauczycielka matematyki - Katarzyna Chorodeńska, która założyła Zespół Samokształceniowy nauczycieli, mający na celu  rozwijanie kompetencji w zastosowaniu narzędzi TIK w edukacji, dzielenie się swoją wiedzą z innymi, współpraca z nauczycielami w międzyszkolnej sieci szkół wykorzystujących te narzędzia.
W skład zespołu weszły: nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej - Elżbieta Duda – Czyżowicz, nauczycielka biologii i chemii – Anna Dancewicz, nauczycielka języka angielskiego –  Magdalena Lipińska, nauczycielka informatyki –  Maria Szulc.
Korzyści, które wypłynęły z uczestniczenia w tym programie:
- szkoła zyskała
nowoczesny sprzęt umożliwiający wprowadzenie innowacyjnych metod pracy podnoszących jej prestiż i atrakcyjność placówki,
- nauczyciele:
podnieśli swoje kompetencje zawodowe podczas  cyklicznego organizowania, prowadzenia i  udziału w szkoleniach dotyczących wykorzystania narzędzi TIK w procesie dydaktycznym, ze szczególnym uwzględnieniem zastosowania: LearningApps, Quizizz, Genially, Biteable, Flipgrid, WordWall, Liweworksheets
poszerzyli spektrum metod dostosowywania materiału edukacyjnego do potrzeb ucznia z niepełnosprawnością wzrokową,
- uczniowie zyskali:
bezstresową możliwość prezentowania swojej wiedzy i umiejętności ponieważ tablica interaktywna nie jest kojarzona z odpytywaniem lecz zabawą i grą, zwiększyli dzięki temu efektywność myślenia, kojarzenia i zapamiętywania,
sprawniejszą, łatwiejszą i atrakcyjniejszą pracę na tablicy interaktywnej niż tradycyjnej,
ciekawe, atrakcyjne, aktywizujące lekcje z wykorzystaniem gier, quizów, filmów edukacyjnych,
możliwość korzystania z multimedialnych programów, aplikacji, filmów edukacyjnych przedstawiających zjawiska przyrodnicze, odgłosy przyrody, odgłosy towarzyszące różnym procesom, doświadczenia chemiczne, biologiczne, fizyczne,
możliwość lepszego poznania otaczającego świata nie zawsze dostępnego dla osób słabowidzących i niewidomych podczas wykorzystywania zasobów internetowych,
atrakcyjniejszy i dostępniejszy sposób uczenia się zdalnego.