Rok szkolny 2019/2020

Plan lekcji na rok szkolny 2019/2020 dla szkoły podstawowej klasy 1-3Plan lekcji na rok szkolny 2019/2020 dla szkoły podstawowej klasy 1-3

Plan lekcji na rok szkolny 2019/2020 dla szkoły podstawowej klasy 4-8Plan lekcji na rok szkolny 2019/2020 dla szkoły podstawowej klasy 4-8

Plan lekcji na rok szkolny 2019/2020 dla klas specjalnych szkoły podstawowejPlan lekcji na rok szkolny 2019/2020 dla klas specjalnych szkoły podstawowej

Plan lekcji nauczania indywidualnego szkoły podstawowej na rok szkolny 2019/2020Plan lekcji nauczania indywidualnego szkoły podstawowej na rok szkolny 2019/2020

Kalendarz roku szkolnego 2019 - 2020 dla szkoły podstawowejKalendarz roku szkolnego 2019 – 2020 dla szkoły podstawowej

Kalendarz roku szkolnego 2019 - 2020 dla szkoły podstawowejKalendarz roku szkolnego 2019 – 2020 dla szkoły ponadpodstawowej

Wykaz podręczników na rok szkolny 2019-2020 dla klasy kucharzWykaz podręczników na rok szkolny 2019-2020 dla klasy kucharz

Wykaz podręczników na rok szkolny 2019-2020 dla klasy masażystaWykaz podręczników na rok szkolny 2019-2020 dla klasy masażysta

Wykaz podręczników na rok szkolny 2019-2020 dla klasy mechanikWykaz podręczników na rok szkolny 2019-2020 dla klasy mechanik

Szkolny Zestaw Programów Nauczania Szkoły Podstawowej Nr 122 z oddziałami klas III GimnazjumSzkolny Zestaw Programów Nauczania Szkoły Podstawowej Nr 122

Wykaz podręczników do przedmiotów ogólnych dla LO i TechnikumWykaz podręczników do przedmiotów ogólnych dla LO i Technikum (po gimnazjum)

Wykaz podręczników do przedmiotów ogólnych dla LO i TechnikumWykaz podręczników do przedmiotów ogólnych dla LO i Technikum (po szkole podstawowej)

Wykaz podręczników do przedmiotów ogólnych dla szkoły branżowejWykaz podręczników do przedmiotów ogólnych dla szkoły branżowej (po gimnazjum)

Wykaz podręczników do przedmiotów ogólnych dla szkoły branżowejWykaz podręczników do przedmiotów ogólnych dla szkoły branżowej (po szkole podstawowej)

Wykaz podręczników dla Szkoły Podstawowej Nr 122Wykaz podręczników dla Szkoły Podstawowej Nr 122

Rok szkolny 2018/2019

Szkolny zestaw programów nauczania dla Liceum Ogólnokształcącego i TechnikumSzkolny zestaw programów nauczania dla Liceum Ogólnokształcącego i Technikum

Szkolny zestaw programów nauczania dla Szkoły Branżowej I stopnia i Zasadniczej Szkoły ZawodowejSzkolny zestaw programów nauczania dla Szkoły Branżowej I stopnia i Zasadniczej Szkoły Zawodowej 

Wykaz podręczników na rok szkolny 2018-2019 dla klasy rękodzielnikWykaz podręczników na rok szkolny 2018-2019 dla klasy rękodzielnik

Prawo i dokumenty ogólne

 Statut Ośrodka

Program Wychowawczo – Profilaktyczny Szkoły Podstawowej nr 122

Program Wychowawczo – Profilaktyczny Szkoły Ponadpodstawowej

 Regulamin wychowanka internatu szkoły ponadgimnazjalnej

 Regulamin wychowanka internatu szkoły podstawowej i gimnazjum

 Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego

 [rekrutacja] Podanie o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej

 [rekrutacja] Dane ucznia i rodziców

Projekty edukacyjne w Gimnazjum nr 60

 Regulamin realizacji projektu edukacyjnego

 Regulamin realizacji projektu edukacyjnego – nowy

Sprawozdanie z realizacji uczniowskiego projektu gimnazjalnego 2017/2018 – „Ruch / sport to zdrowie”

Sprawozdanie z realizacji uczniowskiego projektu gimnazjalnego 2016/2017 – „Śladami wrocławskich krasnali”

Sprawozdanie z realizacji uczniowskiego projektu gimnazjalnego 2016/2017 – „Niepokorni, Niezłomni, Wyklęci”

Sprawozdanie z realizacji uczniowskiego projektu gimnazjalnego 2015/2016 – „Magia Matematyki”

Sprawozdanie z realizacji uczniowskiego projektu gimnazjalnego 2014/2015 -Jak żyła młodzież w czasach PRL-u?

 Sprawozdanie z realizacji projektów edukacyjnych w roku szkolnym 2013/2014

 Sprawozdanie z realizacji projektów edukacyjnych w roku szkolnym 2012/2013

Sprawozdanie z realizacji uczniowskiego projektu gimnazjalnego 2011/2012 – „Człowiek w liczbach. Liczby w człowieku”

 Sprawozdanie z realizacji projektów edukacyjnych w roku szkolnym 2011/2012

 Sprawozdanie z realizacji projektów edukacyjnych w roku szkolnym 2010/2011

 

Materiały dla uczniów

Tacy sami – regulamin

 

Materiały dla rodziców

Relacje rodzic -dziecko

 

Dokumenty dla pracowników

Wniosek na pomoc świątecznąWniosek na pomoc świąteczną

Wniosek na pomoc świątecznąWniosek na pomoc świąteczną

Protokół komisji socjalnej 24-01-2019

 Regulamin pracy

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

 Wniosek o zakwalifikowanie pracownika/emeryta do korzystania z dotacji z ZFŚS (załącznik nr 3 do Regulaminu ZFŚS) – w okresie od 15.05.2019 r. do 14.05.2020 r.

 Wniosek o zakwalifikowanie pracownika/emeryta do korzystania z dotacji z ZFŚS (załącznik nr 3 do Regulaminu ZFŚS) – w okresie od 15.05.2019 r. do 14.05.2020 r.

 Regulamin wynagradzania za pracę

 Regulamin wypłat dodatkowego wynagrodzenia

 Regulamin rady pedagogicznej

 Załącznik 1 do Regulaminu rady pedagogicznej

 Regulamin organizowanych wycieczek i imprez

Przygotowanie materiałów do publikacji na stronie ośrodka