Rok szkolny 2019/2020

Plan lekcji na rok szkolny 2019/2020 dla szkoły podstawowej klasy 1-3Plan lekcji na rok szkolny 2019/2020 dla szkoły podstawowej klasy 1-3

Plan lekcji na rok szkolny 2019/2020 dla szkoły podstawowej klasy 4-8Plan lekcji na rok szkolny 2019/2020 dla szkoły podstawowej klasy 4-8

Plan lekcji na rok szkolny 2019/2020 dla klas specjalnych szkoły podstawowejPlan lekcji na rok szkolny 2019/2020 dla klas specjalnych szkoły podstawowej

Plan lekcji nauczania indywidualnego szkoły podstawowej na rok szkolny 2019/2020Plan lekcji nauczania indywidualnego szkoły podstawowej na rok szkolny 2019/2020

Plan lekcji na rok szkolny 2019/2020 dla szkół ponadpodstawowych Plan lekcji na rok szkolny 2019/2020 dla szkół ponadpodstawowych (obowiązuje od 27 kwietnia 2020)

Kalendarz roku szkolnego 2019 - 2020 dla szkoły podstawowejKalendarz roku szkolnego 2019 – 2020 dla szkoły podstawowej

Kalendarz roku szkolnego 2019 - 2020 dla szkoły podstawowejKalendarz roku szkolnego 2019 – 2020 dla szkoły ponadpodstawowej

Wykaz podręczników na rok szkolny 2019-2020 dla klasy kucharzWykaz podręczników na rok szkolny 2019-2020 dla klasy kucharz

Wykaz podręczników na rok szkolny 2019-2020 dla klasy masażystaWykaz podręczników na rok szkolny 2019-2020 dla klasy masażysta

Wykaz podręczników na rok szkolny 2019-2020 dla klasy mechanikWykaz podręczników na rok szkolny 2019-2020 dla klasy mechanik

Szkolny Zestaw Programów Nauczania Szkoły Podstawowej Nr 122 z oddziałami klas III GimnazjumSzkolny Zestaw Programów Nauczania Szkoły Podstawowej Nr 122

Wykaz podręczników do przedmiotów ogólnych dla LO i TechnikumWykaz podręczników do przedmiotów ogólnych dla LO i Technikum (po gimnazjum)

Wykaz podręczników do przedmiotów ogólnych dla LO i TechnikumWykaz podręczników do przedmiotów ogólnych dla LO i Technikum na rok szkolny 2020/2021 (po szkole podstawowej)

Wykaz podręczników do przedmiotów ogólnych dla szkoły branżowejWykaz podręczników do przedmiotów ogólnych dla szkoły branżowej (po gimnazjum)

Wykaz podręczników do przedmiotów ogólnych dla szkoły branżowejWykaz podręczników do przedmiotów ogólnych dla szkoły branżowej na rok szkolny 2020/2021 (po szkole podstawowej)

Wykaz podręczników do przedmiotów ogólnych dla szkoły branżowejWykaz podręczników do przedmiotów ogólnych dla klasy 2 szkoły branżowej na rok szkolny 2020/2021 (po szkole podstawowej)

Wykaz podręczników dla Szkoły Podstawowej Nr 122Wykaz podręczników dla Szkoły Podstawowej Nr 122

 

Prawo i dokumenty ogólne

 Statut Ośrodka

Program Wychowawczo – Profilaktyczny Szkoły Podstawowej nr 122

Program Wychowawczo – Profilaktyczny Szkoły Ponadpodstawowej

 Regulamin wychowanka internatu szkoły ponadgimnazjalnej

 Regulamin wychowanka internatu szkoły podstawowej

 Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego

 Punktowy system oceniania w SP dla klas 4-8

 

Materiały dla uczniów

Kwestionariusz o przyjęcie do szkoły

Wniosek o przyjęcie ucznia do Szkoły Podstawowej nr 122

Podanie do Dyrektora Ośrodka o przyjęcie do szkoły

 

Materiały dla rodziców

Relacje rodzic -dziecko

 

Dokumenty dla pracowników

Wniosek na pomoc świątecznąWniosek na pomoc świąteczną w roku 2020

 Protokół komisji socjalnej 24-01-2019

 Regulamin pracy

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

 Wniosek o zakwalifikowanie pracownika/emeryta do korzystania z dotacji z ZFŚS (załącznik nr 3 do Regulaminu ZFŚS) – w okresie od 15.05.2020 r. do 14.05.2021 r.

 Regulamin wypłat dodatkowego wynagrodzenia

 Regulamin rady pedagogicznej

 Załącznik 1 do Regulaminu rady pedagogicznej

 Regulamin organizowanych wycieczek i imprez

Przygotowanie materiałów do publikacji na stronie ośrodka

Awans zawodowy nauczyciela

Program zajęć "Językowy Savoir Vivre" - Małgorzata Kościelska