Rok szkolny 2020/2021

Wykaz podręczników do przedmiotów ogólnych dla LO i TechnikumZarządzenie nr 12/2020 Dyrektora DSOSW nr 13 we Wrocławiu z dnia 31 sierpnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia regulaminów związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Wykaz podręczników do przedmiotów ogólnych dla LO i TechnikumAneks nr 1 z dnia 14.09.2020 do Zarządzenia nr 12/2020 Dyrektora DSOSW nr 13 we Wrocławiu z dnia 31 sierpnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia regulaminów związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Wykaz podręczników do przedmiotów ogólnych dla LO i TechnikumAneks nr 2 z dnia 06.10.2020 do Zarządzenia nr 12/2020 Dyrektora DSOSW nr 13 we Wrocławiu z dnia 31 sierpnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia regulaminów związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Wykaz podręczników do przedmiotów ogólnych dla LO i TechnikumRegulamin bezpiecznego pobytu i przyjęcia ucznia w Ośrodku w roku szkolnym 2020/2021

Wykaz podręczników do przedmiotów ogólnych dla LO i TechnikumRegulamin organizacji roku szkolnego 2020/2021 w szkole podstawowej

Wykaz podręczników do przedmiotów ogólnych dla LO i TechnikumRegulamin organizacji roku szkolnego 2020/2021 dla szkół ponadpodstawowych

Wykaz podręczników do przedmiotów ogólnych dla LO i TechnikumRegulamin organizacji pracy Zespołu Wczesnego Wspomagania Rozwoju 

Wykaz podręczników do przedmiotów ogólnych dla LO i TechnikumRegulamin biblioteki DSOSW nr 13 na czas epidemii COVID-19

Kalendarz roku szkolnego 2019 - 2020 dla szkoły podstawowejKalendarz roku szkolnego 2020/2021 dla szkoły podstawowej

Plan lekcji na rok szkolny 2019/2020 dla szkół ponadpodstawowych Plan lekcji na rok szkolny 2020/2021 dla klas I - III

Plan lekcji na rok szkolny 2019/2020 dla szkół ponadpodstawowych Plan lekcji na rok szkolny 2020/2021 dla klas IV - VIII

Plan lekcji na rok szkolny 2019/2020 dla szkół ponadpodstawowych Plan lekcji na rok szkolny 2020/2021 dla uczniów NI

Plan lekcji na rok szkolny 2019/2020 dla szkół ponadpodstawowych Plan lekcji na rok szkolny 2020/2021 dla klas PS

Wykaz podręczników do przedmiotów ogólnych dla LO i TechnikumSzkolny zestaw podręczników w Szkole Podstawowej nr 122 na rok szkolny 2020/2021

Kalendarz roku szkolnego 2019 - 2020 dla szkoły podstawowejKalendarz roku szkolnego 2020/2021 dla szkół ponadpodstawowych

Plan lekcji na rok szkolny 2019/2020 dla szkół ponadpodstawowych Plan lekcji na rok szkolny 2020/2021 dla szkół ponadpodstawowych

Wykaz podręczników do przedmiotów ogólnych dla LO i TechnikumWykaz podręczników do przedmiotów ogólnych dla LO i Technikum na rok szkolny 2020/2021 (po szkole podstawowej)

Wykaz podręczników do przedmiotów ogólnych dla LO i TechnikumWykaz podręczników do przedmiotów ogólnych dla klasy 2 LO i Technikum na rok szkolny 2020/2021 (po szkole podstawowej)

Wykaz podręczników do przedmiotów ogólnych dla szkoły branżowejWykaz podręczników do przedmiotów ogólnych dla szkoły branżowej na rok szkolny 2020/2021 (po szkole podstawowej)

Wykaz podręczników do przedmiotów ogólnych dla szkoły branżowejWykaz podręczników do przedmiotów ogólnych dla klasy 2 szkoły branżowej na rok szkolny 2020/2021 (po szkole podstawowej)

Wykaz podręczników do przedmiotów ogólnych dla szkoły branżowejWykaz podręczników na rok szkolny 2020/2021 na kierunku kucharz dla klasy III po gimnazjum

Wykaz podręczników do przedmiotów ogólnych dla szkoły branżowejWykaz podręczników na rok szkolny 2020/2021 na kierunku mechanik – monter maszyn i urządzeń dla klasy III po gimnazjum

Wykaz podręczników do przedmiotów ogólnych dla szkoły branżowejWykaz podręczników na rok szkolny 2020/2021 na kierunku rękodzielnik wyrobów włókienniczych

Wykaz podręczników do przedmiotów ogólnych dla szkoły branżowejWykaz podręczników na rok szkolny 2020/2021 na kierunku technika masażysty dla klasy III i IV po gimnazjum

Wykaz podręczników do przedmiotów ogólnych dla szkoły branżowejWykaz podręczników na rok szkolny 2020/2021 do liceum ogólnokształcącego i technikum (po gimnazjum)

Prawo i dokumenty ogólne

 Statut Ośrodka (Tekst jednolity 28.08.2020 r. – Uchwała RP nr 31/2020)

Program Wychowawczo – Profilaktyczny Szkoły Podstawowej nr 122

Program Wychowawczo – Profilaktyczny Szkoły Ponadpodstawowej

 Regulamin wychowanka internatu szkoły ponadpodstawowej

 Regulamin wychowanka internatu szkoły podstawowej

 Regulamin wypożyczania podręczników w bibliotece

 Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego

 Punktowy system oceniania w SP dla klas 4-8

 

Materiały dla uczniów

Kwestionariusz o przyjęcie do szkoły

Wniosek o przyjęcie ucznia do Szkoły Podstawowej nr 122

Podanie do Dyrektora Ośrodka o przyjęcie do szkoły

 

Materiały dla rodziców

Relacje rodzic -dziecko

 

Dokumenty dla pracowników

Wniosek na pomoc świątecznąWniosek na pomoc świąteczną w roku 2020

 Protokół komisji socjalnej 24-01-2019

 Regulamin pracy

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

 Wniosek o zakwalifikowanie pracownika/emeryta do korzystania z dotacji z ZFŚS (załącznik nr 3 do Regulaminu ZFŚS) – w okresie od 15.05.2020 r. do 14.05.2021 r.

 Regulamin wypłat dodatkowego wynagrodzenia

 Regulamin rady pedagogicznej

 Załącznik 1 do Regulaminu rady pedagogicznej

 Regulamin organizowanych wycieczek i imprez

Przygotowanie materiałów do publikacji na stronie ośrodka

Awans zawodowy nauczyciela

Program zajęć "Językowy Savoir Vivre" - Małgorzata Kościelska