Drodzy darczyńcy!

Serdecznie dziękujemy za zaufanie jakim nas państwo obdarzyliście wpłacając 1% podatku. Państwa pomoc jest dla nas niezmiernie ważna. Dzięki tym wpłatom możemy zakupić nowe pomoce do pracy z dziećmi.

Liczymy na wsparcie w przyszłym roku!

 Czym jest wczesne wspomaganie rozwoju.

Wczesne wspomaganie rozwoju (wczesna interwencja) to program kompleksowych działań diagnostycznych, terapeutycznych i wychowawczych, które mają na celu poprawienie funkcjonowanie dziecka poprzez pobudzanie jego psychoruchowego i społecznego rozwoju oraz udzielenie wsparcia jego rodzinie.

Na jakiej podstawie dziecko obejmowane jest opieką zespołu.

Podstawą do objęcia dziecka i jego rodziny wczesnym wspomaganiem rozwoju jest opinia o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju wydawana przez poradnie psychologiczno–pedagogiczne. Obejmujemy opieką dzieci od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole. 

Zgłoś się do nas ze swoim dzieckiem jeśli:

 • twoje dziecko jest wcześniakiem,
 • przeszło zabieg laseroterapii z powodu retinopatii wcześniaczej,
 • ma poważną chorobę oczu lub wady wrodzone wzroku,
 • przeszło incydent niedotlenienia w czasie porodu,
 • niepokoi Cię brak kontaktu wzrokowego z dzieckiem, brak reakcji na pokazywaną zabawkę.

Zespół Wczesnego Wspomagania Rozwoju w DSOSW nr 13

W DSOSW nr 13 Zespół Wczesnego Wspomagania Rozwoju tworzą:

 • doświadczeni tyflopedagodzy,
 • specjaliści wczesnego wspomagania rozwoju,
 • psycholog,
 • rehabilitant wzroku,
 • logopeda,
 • terapeuci integracji sensorycznej,
 • instruktorzy orientacji przestrzennej.

W ramach działania zespołu zapewniamy:

 • funkcjonalną ocenę widzenia,
 • kompleksową diagnostykę psychologiczną i pedagogiczną,
 • poradnictwo specjalistów Zespołu,
 • opiekę okulistyczną,
 • terapię,

czyli wszystkie działania niezbędne do wspomagania rozwoju dziecka niewidomego i słabowidzącego.

Do dyspozycji dzieci i rodziców oddajemy również zaplecze socjalne z wydzielonym pomieszczeniem, w pełni wyposażonym aneksem kuchennym oraz łazienką z przewijakiem.

Zaplecze socjalne dla rodziców z w pełni wyposażonym aneksem kuchennym. Obok aneksu znajduje się pokój socjalny, również dostępny dla rodziców i ich dzieci

Zajęcia z dziećmi prowadzone są w formie indywidualnej lub grupowej (imprezy okolicznościowe, zajęcia integrujące). W ramach zajęć grupowych wykorzystywane są m.in.:

 • ruch rozwijający Weroniki Sherborne,
 • kinezjologia edukacyjna Dennisona
 • dotyk i komunikacja Ch. Knill.

Zajęcia odbywają się przystosowanych do tego, przyjaznych dziecku pomieszczeniach wyposażonych w odpowiedni sprzęt. Są to:

 • sala do terapii sensorycznej,
 • sala wczesnej interwencji,
 • sala miękka do terapii i wspomagania rozwoju psychoruchowego,
 • sala doznań świetlnych,
 • plac zabaw dla dzieci,
 • gabinety specjalistyczne:
  • rehabilitanta wzroku,
  • psychologa,
  • logopedy.

Rodzicom proponujemy natomiast indywidualne lub grupowe szkolenia, grupy wsparcia, pomagamy im w działaniach na rzecz integracji dziecka z jego naturalnym środowiskiem poprzez włączanie dziecka w grupę przedszkolną w miejscu zamieszkania oraz indywidualne kontakty z pracownikami przedszkoli.

Przykładowe tematy realizowanych przez nas szkoleń:

 • Jak widzi moje dziecko – praktyczne ćwiczenia z symulatorami.
 • Świat widziany oczami dziecka z niepełnosprawnością złożoną – ćwiczenia praktyczne.
 • Jak wspomagać rozwój mowy małego dziecka niewidomego i słabo widzącego.
 • Zanim dziecko zacznie mówić – praktyczne wskazówki dla rodziców dotyczące pielęgnacji, karmienia, pojenia.
 • Codzienna stymulacja sensoryczna w warunkach domowych – praktyczne wskazówki dla rodziców.
 • Planowanie otoczenia w domu ułatwiającego rozwój integracji sensorycznej.