DSOSW nr 13

Sprawozdanie z realizacji projektu edukacyjnego określonego rozporządzeniem MEN z dnia 20.08.2010 r. w Gimnazjum nr 60 we Wrocławiu w roku szkolnym 2013/2014.

Gimnazjum

Uczniowie klasy II ga i II gb w roku szkolnym 2013/2014 realizowali projekt edukacyjny. Klasy podzielone zostały na cztery zespoły  i realizowały projekt zatytułowany: „Czy wiesz, co jesz?”

 

Termin realizacji: 1.10. 2013 – 30.05.2014 r.

Koordynator projektu: Katarzyna Chorodeńska

 

Grupa I

Opiekun: K. Niedźwiecka/M. Kurek

 1. Mianowana Natalia
 2. Gemza Grzegorz
 3. Sawicka Diana
 4. Dziurkowski Krzysztof
 5. Zarecka Aleksandra

 

Grupa II

Opiekun: A. Dancewicz

 1. Chojnecki Oskar
 2. Tarnawska Sandra
 3. Majcher Adam
 4. Noga Alicja
 5. Bezruczka Magdalena

 

Grupa III

Opiekun: M. Lipińska

 1. Wilk Kamila
 2. Kopka Jerzy
 3. Mieczkowska Anna
 4. Suszko Paulina
 5. Zając Paulina

 

Grupa IV

Opiekun: R. Burzyńska

 1. Herner Sylwia
 2. Bartko Krystian
 3. Konik Bartek
 4. Sikora Aleksandra
 5. Sikora Justyna

 

Cele projektu:

Cel ogólny:

 • Zwiększenie wiedzy merytorycznej i świadomości w zakresie prawidłowego odżywiania.

 

Cele szczegółowe:

 • Uczeń zna składniki pokarmowe i wymienia produkty będące ich źródłem,
 • Uczeń umie ułożyć jadłospis zgodny z zasadami zdrowego odżywiania,
 • Uczeń rozwija zainteresowanie tematem zdrowej żywności,
 • Uczeń wie, co to jest żywność przetworzona i GMO,
 • Uczeń zna szkodliwe dodatki w żywności i ocenia ich wpływ na zdrowie człowieka,
 • Uczeń rozumie, dlaczego należy czytać etykiety produktów spożywczych,
 • Uczeń korzysta z różnych źródeł informacji,
 • Uczeń formułuje i opracowuje ulotki informacyjne,
 • Uczeń zwiększa sprawność manualną poprzez uczestniczenie w warsztatach oraz przygotowanie plakatów,
 • Uczeń poznaje ciekawostki dotyczące żywienia,
 • Uczeń kształtuje umiejętności współpracowania w zespole,
 • Rozwija umiejętność twórczego działania, kreatywności, pomysłowości podczas planowania sposobu przedstawienia zdobytych wiadomości,
 • Uczeń doskonali umiejętności przestawiania zdobytych wiadomości w sposób kreatywny przed publicznością,
 • Uczeń przezwycięża tremę podczas publicznych wystąpień,
 • Uczeń integruje się z rówieśnikami.

 

 

Zadania, etapy i terminy realizacji projektu:

 • Planowanie działań i określenie celów projektu –październik, listopad 2013,
 • Zebranie pomysłów i skonkretyzowanie tematyki poszukiwań informacji dotyczących różnych aspektów dotyczących żywienia – listopad 2013,
 • Cykliczne spotkania z opiekunami grup –cały czas trwania projektu,
 • Poszukiwanie informacji w różnych źródłach –styczeń 2014,
 • Udział w prezentacji „Czym są przyprawy?” przygotowanej przez pracownika naukowego i studentów Katedry i Zakładu Farmakognozji Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu -styczeń 2014,
 • Przeprowadzenie sondy wśród pracowników Ośrodka i przechodniów –maj 2014,
 • Przygotowanie, przeprowadzanie i analiza ankiet –maj 2014,
 • Udział w ogólnopolskim projekcie firmy Winiary „Jedz smacznie i zdrowo”,
 • Udział w warsztatach kulinarnych w kuchence internatowej –od listopada 2013 do maja 2014,
 • Wizyta w gospodarstwie agroturystycznym „Wańczykówka” w Krzeszowie i udział w zajęciach „Od mleka do sera” –maja 2014,
 • Udział w warsztatach „Wiem co jem –miejski ogrodnik” zorganizowanych przez Fundację EkoRozroju –maj 2014
 • Pielęgnacja roślin posadzonych w trakcie warsztatów –maj, czerwiec 2014,
 • Przygotowanie prezentacji przedstawionych w czasie Szkolnego Dnia Projektu –maj 2014,
 • Prezentacja w czasie Szkolnego Dnia Projektów –czerwiec 2014.

 

Efekty:

Dla uczniów:

 • zwiększył świadomość na temat zdrowego stylu życia,
 • potrafi planować działania,
 • doskonali samodyscyplinę,
 • uczy się odpowiedzialności za dane słowo, systematyczności w działaniu,
 • rozwija umiejętność kreatywnego myślenia,
 • korzysta z różnych źródeł informacji,
 • efektywnie współpracuje w zespole,
 • prezentuje publicznie swoją wiedzę i umiejętności,
 • wzmacnia poczucie własnej wartości i wiary w swoje możliwości.

Dla szkoły:

 • stosowanie metod aktywizujących,
 • rozwój czynności samoobsługowych uczniów,
 • skuteczna rewalidacja,
 • uatrakcyjnienie oferty edukacyjnej,
 • prowadzenie uprawy ziół,
 • pozyskanie nowych pomocy dydaktycznych.

Dla środowiska lokalnego

 • pozytywne prezentowanie się w środowisku lokalnym podczas przeprowadzania sondy ulicznej oraz w trakcie wycieczki i warsztatów,
 • uświadomienie społeczności lokalnej w zakresie konieczności czytania etykiet i świadomego dokonywania wyborów podczas zakupów spożywczych.

Sposób prezentacji w ramach Szkolnego Dnia Projektu:

 • plakaty,
 • wyniki ankiet,
 • rozprowadzenie ulotki wśród uczniów Gimnazjum i Szkoły Podstawowej,
 • stoisko ze zdrową żywnością „Dobre jadło” i degustacja tej żywności,
 • prezentacja multimedialna sondy ulicznej,
 • mini wykład.

 

 

 

 

 

Komentowanie nie jest możliwe

Brzeskie peregrynacje

Gimnazjum

Z pozoru jedno ze śląskich miasteczek, które swoją świetność ma już za sobą, w rzeczywistości – miejsce z klimatem i niezwykłą historią. Oparte o rzekę, wtulone w zieleń parków z egzotycznymi drzewami, poprzecinane szerokimi alejami z mozaiką secesyjnych i artdekowskich willi, z intrygującą atmosferą dawnego splendoru i dumy z przeszłości. Nie sposób, raz tu zagościwszy, nie wrócić ponownie.

W pierwszych dniach października uroki Brzegu odkrywała młodzież klas pierwszej i drugich gimnazjum.

Podczas wycieczki edukacyjnej uczestniczyliśmy w lekcji muzealnej w Muzeum Piastów Śląskich mieszczącym się w brzeskim zamku. Tematem było miasto średniowieczne, jego organizacja i życie codzienne. Niezwykłe wrażenie na uczestnikach zrobiła broń i przedmioty codziennego użytku znalezione podczas wykopalisk prowadzonych w Brzegu, a także dokumenty związane z lokacją miasta. Architektura zamku zwanego czasem śląskim Wawelem, to poglądowy przykład sztuki renesansu. Zwłaszcza okazały budynek bramny z galerią piastowskich władców Polski i książąt śląskich oraz postaciami fundatorów są prawdziwą perełką na północ od Alp. Jerzy II Czarny najwyraźniej z groszem na szeroko pojętą kulturę się nie liczył, dzięki czemu zasłużenie przeszedł do historii jako Wspaniały utrwalając chwałę swoją i protoplastów.

Z zamkiem koresponduje wykonane przez tych samych włoskich artystów Collegium Illustre Bregense, mieszczące niegdyś szkołę i bogaty księgozbiór zainicjowany przez Ludwika I, oraz odwiedzony przez nas ratusz. Zadaniem młodzieży było odszukanie innych ciekawych miejsc i zabytków reprezentujących stylowe bogactwo miasta. Prócz przywołanego tu renesansu są to: gotycki kościół pw św. Mikołaja i pojezuicki barokowy kościół pw Podwyższenia Krzyża Świętego. W poszukiwaniu informacji uczniowie odwiedzili punkt informacji turystycznej i nawiązali znajomość ze współczesnymi brzeżanami, dzięki czemu celująco wypełnili karty pracy.

Warto odwiedzić Brzeg także dla dobrej kuchni, o czym można się przekonać odwiedzając restaurację Ratuszowa, mieszczącą się w dawnej Piwnicy Świdnickiej (serwującej drzewiej, jak we Wrocławiu, wyśmienite piwo). Ukontentowani michą pierogów i przepysznym brzeskim sernikiem wróciliśmy, pierwszą na ziemiach polskich linią kolejową, do Wrocławia.

Renata Burzyńska

Komentowanie nie jest możliwe

Zaktualizowany kalendarz roku szkolnego 2014 – 2015

Gimnazjum, Liceum Ogólnokształcące, Szkoła Podstawowa, Szkoła Policealna, Szkoła Specjalna Przysposabiającą do Pracy, Technikum Masażu, Zasadnicza Szkoła Zawodowa

W zakładce pobieranie zamieściliśmy zaktualizowny kalendarz roku szkolnego 2014 – 2015 dla SP, Gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych.

Komentowanie nie jest możliwe

Dolnośląski Festiwal Nauki 2014

Szkoła Podstawowa

W dniu 22 września 2014 w Dolnośląskim Ośrodku Szklono Wychowawczym nr 13 we Wrocławiu pod opieka Pani Aleksandry Gusiackiej odbyły się warsztaty w ramach Dolnośląskiego Festiwalu Nauki. Zajęcia zostały przeprowadzone przez Katarzynę i Pawła Zagwożdżona, wykładowców z Politechniki Wrocławskiej.
W warsztatach geologicznych „Kamienie zwierzęta” wzięli udział uczniowie klas IV i V szkoły podstawowej. Dzieci miały okazję dotknąć wielu skamieniałych miedzy innymi amonitów, belemnitów, trylobitów, skamieniałych paproci drzewiastych, a nawet zębów mamucich.
Wykłady „Polski gaz łupkowy, błogosławieństwo, przekleństwo, czy szansa” zostały przeprowadzona w auli szkolnej. Wzięły w nich udział klasy drugie i trzecie gimnazjum. Uczniowie z zainteresowaniem wysłuchali wykładu, obejrzeli wiertła geologiczne, próbki ropy, gazu ziemnego i odwiertów geologicznych. Po wykładzie wywiązała się emocjonująca dyskusja, na temat możliwości i kosztów wydobycia gazu łupkowego w Polsce.

Komentowanie nie jest możliwe

Czas na Festiwalu Nauki

Szkoła Podstawowa

W piątek 19 września uczniowie klasy IV/V, VIa i VIb SP naszego ośrodka wzięli udział w specjalnie dla nas przygotowanej przez pracownika Muzeum Narodowego Panią Jadwigę Jasińską lekcji muzealnej. Tematem był czas i sposoby jego mierzenia. Wspólnie próbowaliśmy rozwikłać tajemnicę piątego wymiaru i poznaliśmy różne typy czasomierzy począwszy od klepsydry, zegara słonecznego po zegary cyfrowe. Można było posłuchać pozytywki, sprawdzić jak działa mechanizm zegarowy, obejrzeć „domową” klepsydrę.
Uczniowie projektowali także swoje własne jednostki czasu i zegary biorąc przykład z artysty Romana Opałki lub tworząc „kasztanowe zegary”.
Interdyscyplinarne zajęcia w przestrzeni muzealnej okazały się ciekawym doświadczeniem i znakomitym uzupełnieniem wiedzy „szkolnej”.
Opracowanie:
Renata Burzyńska

Komentowanie nie jest możliwe

Z biologią za pan brat

Gimnazjum, Liceum Ogólnokształcące, Ośrodek, Szkoła Podstawowa

We wrześniu uczniowie gimnazjum i SPP wzięli udział w akcji Sprzątanie Świata pod hasłem Turysto! Szanuj środowisko!

Akcja miała charakter eko-pikniku. Uczniowie uczyli się podczas zabawy i relaksu. U nas bowiem można połączyć przyjemne z pożytecznym.

Młodzież we współpracy ze swoimi wychowawcami przygotowała kosze piknikowe pełne zdrowych przekąsek. Podczas zajadania się  pysznościami, na trawniku szkolnym, w cieple słonecznych promieni kończącego się lata, uczniowie przypomnieli i omówili znaczenie zdrowotne przyniesionych produktów.

W ten sposób utrwalili wiadomości na temat roli składników pokarmowych w organizmie człowieka.

Przedstawiciele klas opowiedzieli również o tym, jak spędzili wakacje. Opisali miejsce pobytu oraz ocenili stan czystości środowiska, sposób segregowania odpadów i dostęp do odpowiednich kontenerów. Na końcu wszyscy rywalizowali w mini quizie, odpowiadając na pytania dotyczące gospodarowania odpadami, czasem ich rozkładu i sposobem segregacji.

Gimnazjaliści i uczniowie SPP zasłużyli  na pochwałę za włożony trud i przygotowanie się do tej akcji. Wszyscy otrzymali dyplomy i nagrody w postaci płyt służących do nauki rozpoznawania głosów ptaków.

Starsza młodzież również bardzo aktywnie rozpoczęła rok szkolny. Uczniowie trzecich klas liceum, z myślą o maturze z biologii,  pogłębiali swoją wiedzę  podczas Festiwalu Nauki. Wysłuchali dwóch bardzo interesujących wykładów z zakresu immunologii i transplantologii: Wielka armia w kropli krwi, czyli jak działa układ odpornościowy, wygłoszonego przez dr Martę Sochocką z PAN oraz Medycyna transplantacyjna – dylematy dotyczące przeszczepiania komórek i tkanek przygotowanego przez dr hab. Aleksandrę Klimczak, prof. PAN.

 

Anna Dancewicz

 

Komentowanie nie jest możliwe

Ośrodek

KURS KWALIFIKACYJNY Z TYFLOPEDAGOGIKI

W listopadzie 2014 roku rozpoczynamy kolejną edycję kursu kwalifikacyjnego z tyflopedagogiki.
Kurs organizowany jest we współpracy z Regionalnym Centrum Edukacji w Bydgoszczy.
Zajęcia będą się odbywać w naszym Ośrodku przy ulicy Kamiennogórskiej.
Zpraszamy wszystkich chętnych do zdobycia kwalifikacji do pracy z niewidomymi i słabowidzącymi.
Kontakt: Regionalne Centrum Edukacji
85-090 Bydgoszcz
ul.Powstańców Wkp.33
tel.052 341 12 51 wew. 246
www.rce.pl, rce@rce.pl
Koordynator kursu w Ośrodku – Zofia Iwanicka -Konopczak, tel. 506 474 334

Komentowanie nie jest możliwe

Podnoszenie kwalifikacji i wiedzy

Doradca zawodowy, Liceum Ogólnokształcące, Szkoła Policealna, Szkoła Specjalna Przysposabiającą do Pracy, Technikum Masażu, Zasadnicza Szkoła Zawodowa

1.Informacja dla uczniów zainteresowanych nauką matematyki przez internet http://im.pwr.edu.pl/kurs/

2. Europejska Akademia Certyfikacji Informatycznej dla osób z orzeczeniem o niepełnosprawności bez opłat  http://eitca.pl/

A tutaj informacje o przykładowym kursie – strona główna może być troszkę nie czytelna a tutaj łatwiej manewrować między kursami – http://kc.eitca.pl/

Zachęcam

Doradca zawodowy

Ilona Jarecka

Komentowanie nie jest możliwe

Kalendarz roku szkolnego 2014 -2015 dla SP i Gimnazjum

Gimnazjum, Szkoła Podstawowa

W zakładce pobieranie zamieściliśmy kalendarz roku szkolnego 2014 -2015 dla SP i Gimnazjum.

Komentowanie nie jest możliwe

Zaktualizowana lista podręczników dla SP i Gim dostępnych w bibliotece.

Biblioteka, Gimnazjum, Szkoła Podstawowa

W zakładce pobieranie zamieściliśmy zaktualizowaną listę podręczników dla SP i Gim dostępnych w bibliotece.

Komentowanie nie jest możliwe
« Starsze wpisy


 • O stronie

  Logo OśrodkaWitamy na stronie Dolnośląskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 13 dla Niewidomych i Słabowidzących im. Marii Grzegorzewskiej we Wrocławiu. Działamy od 1947 roku!

  English version About us [pdf]

  deutsch Über uns [pdf]