KONKURS PLASTYCZNY pt. „Pojazd wojskowy”

Ośrodek

Nasi uczniowie wzięli udział w konkursie plastycznym pt. „POJAZD WOJSKOWY”. Konkurs był organizowany pod honorowy  patronatem Dowódcy 10 Wrocławskiego Pułku Dowodzenia. Pan płk Dariusz Dejneka 10 czerwca osobiście wręczył dyplomy i nagrody uczestnikom konkursu obecnym na FESTYNIE RODZINNYM  na terenie jednostki wojskowej w Leśnicy. Nagrody dla pozostałych uczniów odebrałam i przekazałam podczas uroczystości zakończenia roku szkolnego, a nieobecni 23 czerwca – dostaną je po wakacjach. Wszystkim serdecznie gratulujemy.

Swoje pojazdy wojskowe zaprezentowali:

 • Kacper Ciesiołkiewicz kl. I SP
 • Krystian Gala kl. II SP
 • Rafał Tomczyk kl. II SP
 • Kamil Łukomski kl. II SP
 • Dominik Brożek kl. IV SP
 • Krzysztof Sawicki kl. VI SP
 • Monika Gajur kl. II Gb

Teresa  Żelechowska

Możliwość komentowania KONKURS PLASTYCZNY pt. „Pojazd wojskowy” została wyłączona

KONKURS NA PROMOCJĘ OŚRODKA

Ośrodek

W tym roku szkolnym został zorganizowany wewnętrzny konkurs na promocję naszego DOLNOŚLĄSKIEGO SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO-WYCHOWAWCZEGO DLA NIEWIDOMYCH I SŁABOWIDZĄCYCH nr 13 we Wrocławiu.

Był on adresowany do całej społeczności Ośrodka. Jednak tylko dzieci i młodzież spróbowali swych sił w niełatwych działaniach marketingowych. Brawa za odwagę!

Jury oceniło prace w trzech kategoriach wiekowych:

 • W szkole podstawowej – przyznało wyróżnienia dla najmłodszych promujących Ośrodek:

– Ewelina Sikora z kl. VI

      – Damian Szelągowski z kl. VI

 • W gimnazjum:

I miejsce – Dagmara Pełka z kl. I Ga

II miejsce – Bartłomiej Wilczyński z kl. I Ga

III miejsce – Patryk Popławski z kl. II Ga

 • W szkołach ponadgimnazjalnych:

I miejsce – Klasa I LO B

II miejsce – Patrycja Hauke z kl. I LO A

Wyróżnienia:

– Natalia Para z kl. III R – za artyzm

– Aleksandra Zarecka z kl. III SPP – za duży wkład pracy i artyzm trzech dzieł   wykonanych w różnych technikach.

ZWYCIĘZCOM GRATULUJEMY! Poniżej zamieszczamy wiersz klasy I LO B.                                      

Opracowała: Teresa Żelechowska

 

 

W naszym DSOSW nr 13 we Wrocławiu

 

Nasz Ośrodek przy Kamiennogórskiej 16 nowoczesny jest.

W nim uczniowie uczą się, co jest dobre, a co złe.

Pan Dyrektor mądra władza dużo pracy ma i o szkołę zawsze dba,

gdy pomocy potrzebujesz, zawsze ją otrzymujesz.

Rękodzielnicy piękne dzieła przygotują, mechanicy zreperują,

a kucharze smaczne dania ugotują.

Masażyści i rehabilitanci wzroku w pogotowiu czekają,

na ćwiczenia zapraszają.

Sport tu wzięcie wielkie ma i muzyka często gra.

Licznie do nas przybywajcie, nasze progi przekraczajcie.

 

Klasa I LO B

Możliwość komentowania KONKURS NA PROMOCJĘ OŚRODKA została wyłączona

Festyn Rodzinny

Ośrodek

10 czerwca 2017 r. na terenie 10 Wrocławskiego Pułku Dowodzenia
w Leśnicy odbył się wspaniały FESTYN RODZINNY zorganizowany
przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Radę Osiedla Leśnica i wojsko.

Nasze Szkoły dla Niewidomych i Słabowidzących z ul. Kamiennogórskiej
we Wrocławiu miały znaczący i bardzo udany udział w tej imprezie.

Kucharze wraz z panem Danielem Makuchem zapewnili catering: 900 porcji z grilla i ciasta. Kuchnia ośrodkowa ugotowała 500 porcji bardzo dobrej grochówki z wkładką.

Datki za poczęstunek zbieraliśmy w ramach zgłoszonej zbiórki pieniężnej przez Wrocławskie Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci Niewidomych (kwota 2.316,21 zł)

Na naszym stoisku w dwóch namiotach rozdawaliśmy materiały reklamowe i udzielaliśmy informacji na temat poszczególnych szkół i kierunków. Pokazywaliśmy prezentacje multimedialne o specyfice pracy z dziećmi i młodzieżą z dysfunkcją wzroku.

Uczniowie technikum masażu i policealnej szkoły masażu wykonywali masaż biurowy dla chętnych.

Zaprezentowaliśmy wystawę prac artystycznych uczniów ZSZ kierunku rękodzielnik a także uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum.

Było lepienie z gliny i warsztat rękodzielnika.

Makietę elektrowni wiatrowej pokazali uczniowie kierunku mechanik, monter maszyn i urządzeń.

Pochwaliliśmy się sportowymi osiągnięciami naszych uczniów
w zawodach ogólnopolskich i międzynarodowych – wystawa zdjęć, pucharów i medali.

Zorganizowaliśmy stolik zabaw i gier rodzinnych oraz tor przeszkód.

Jakub Czarnecki zaśpiewał swoje piosenki ze sceny.

Prace naszych uczniów ze szkoły podstawowej i z gimnazjum uczestniczących w konkursie plastycznym pt. „Pojazd wojskowy” były wyeksponowane podczas festynu, a nagrody wręczył Dowódca Pułku.

Otrzymaliśmy wyrazy uznania i podziękowanie ze strony organizatorów festynu a także zadowolonych, przybyłych gości.

Możliwość komentowania Festyn Rodzinny została wyłączona

Projekt „Bezpieczny Puchatek”

Ośrodek

Wraz z zakończeniem roku nasi najmłodsi uczniowie szkoły podstawowej ukończyli kurs „Bezpieczny Puchatek”, dotyczący bezpieczeństwa w ruchu ulicznym. Zdobyli też wiedzę o zagrożeniach, które mogą ich spotkać w domu, w szkole i w czasie zabaw na podwórku. Szkolenie przeprowadzili funkcjonariusze Straży Miejskiej- p. Krystyna Chmura i p. Bogdan Dobosz. Dodatkowym punktem szkolenia w tym roku były ćwiczenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy, które przeprowadził ratownik medyczny- p. Waldemar Pilichowski.
Tej cennej wiedzy i umiejętności nigdy dość, zwłaszcza, że chodzi o nasze zdrowie i życie.

Irena Mandat

Możliwość komentowania Projekt „Bezpieczny Puchatek” została wyłączona

Informacja dla uczestników pikniku w Leśnicy

Ośrodek

Zapraszam do odbioru ceramiki wykonanej przez dzieci podczas pikniku.

Prace będą wystawione  na portierni Ośrodka.

Dorota Konecka

Możliwość komentowania Informacja dla uczestników pikniku w Leśnicy została wyłączona

Ośrodek

Zgodnie z rozporządzeniem MENiS gimnazjaliści zobowiązani są do pracy metodą projektu. Uczniowie klasy II ga zainteresowali się historią Żołnierzy Wyklętych i realizowali temat  „Niepokorni, Niezłomni, Wyklęci”, zaproponowany przez panią Annę Dancewicz, która została opiekunem grupy.

            W skład zespołu weszli: Izabela Dawidowicz, Paweł Hejna, Witold Kaniuczak, Klaudia Kowalska, Jędrzej Mandat, Patryk Popławski i Adam Skalski.

Efekty ich całorocznej pracy mieliśmy okazję podziwiać podczas Szkolnego Dnia Projektu – 8 czerwca.

Uczniowie pod kierunkiem wielu nauczycieli i pracowników Ośrodka  m.in.  pani dyrektor Teresy Majeran, pani Katarzyny Chorodeńskiej, pani Urszuli Dudczak, pani Aleksandry Gusiackiej, pani Barbary Włosiniak, pana Macieja Boszkiewicza, pani pielęgniarki, pana Daniela Makucha, pana Grzegorza Kwiatkowskiego, pana Czesława Wszędybyła,  sumiennie realizowali zadania projektowe.

            Poznali tragiczne losy polskich bohaterów walczących o niepodległość ojczyzny: Danuty Siedzikówny ps. „Inka”, Lidii Lwow ps. „Lala”, majora Zygmunta Szendzielarza ps.  „Łupaszko”, majora Hieronima Dekutowskiego ps. „Zapora”,  podpułkownika Łukasza Cieplińskiego ps. „Pług” i rotmistrza Witolda Pileckiego.

            Odwiedzili miejsca pochówku ofiar komunistycznego reżimu na Cmentarzu Osobowickim, gdzie uczestniczyli w oficjalnych obchodach Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Samodzielnie organizowali apele, wykonywali gazetki, roznosili ulotki informacyjne, wykonywali lub prezentowali utwory muzyczne podczas uroczystości szkolnych związanych m. in z 69 rocznicą śmierci Witolda Pileckiego.

Młodzież podczas wszystkich ważnych wydarzeń zachowywała się bardzo godnie. Uczniowie odnosili się z wielkim szacunkiem do barw narodowych. Prezentowali z dumą swój patriotyzm, oddawali cześć polskim bohaterom, którzy niewątpliwie stali się dla nich autorytetami. Dzięki tej nietypowej lekcji historii dostrzegli ważne w życiu wartości takie jak poświęcenie, odwaga, miłość do drugiego człowieka i do ojczyzny, niezłomność w dążeniu  do swych ideałów, wierność Bogu i swoim przekonaniom.

Gimnazjaliści zdobywali nie tylko wiadomości, ale i umiejętności wojskowe. Nauczyli się zasad nadawania informacji alfabetem Morsa, posługiwać kompasem i mapą, wyznaczać azymut, zakładać opatrunek, rozpoznawać przykładowe stopnie wojskowe, tańczyć Walonki, gotować grochówkę, wykonywać pompki, śpiewać i grać „Hymn V brygady Wileńskiej”.

            Podczas finału, ubrani w wojskowe stroje, dumnie opowiadali o wybranych przez siebie postaciach, których wizerunki można było obejrzeć na przygotowanej prezentacji.

Na koniec cała społeczność uczniowska miał okazję degustować sytą, wojskową grochówkę na szkolnym patio.

            Projekt został wsparty przez stowarzyszenia: Odra-Niemen, Inicjatywa Historyczna oraz spółkę Targpiast, którym serdecznie dziękujemy.

Anna Dancewicz

Możliwość komentowania została wyłączona

Spotkanie z Patronką

Biblioteka

We wtorek 20.06.2017 r. – zgodnie z wcześniejszą obietnicą-  uczniowie szkoły podstawowej i gimnazjum spotkali się z p. Wandą Wantuch, wieloletnim nauczycielem Ośrodka. Celem spotkania było przybliżenie dzieciom i młodzieży postaci naszej patronki Marii Grzegorzewskiej. Pani Wanda Wantuch była studentką pani profesor  i podzieliła się z uczniami swoimi wspomnieniami. Spotkanie przebiegło w miłej atmosferze, było wiele pytań. Dzięki wspomnieniom naszego gościa Maria Grzegorzewska stała się bliższa zarówno uczniom, jak i nauczycielom.

Bardzo dziękujemy

M.J.Szulc

Możliwość komentowania Spotkanie z Patronką została wyłączona

Światowy Dzień bez Papierosa w szkole ponadgimnazjalnej

Liceum Ogólnokształcące, Szkoła Policealna, Szkoła Specjalna Przysposabiającą do Pracy, Technikum Masażu, Zasadnicza Szkoła Zawodowa

W dniu 31 maja 2017 r. – młodzież szkoły ponadgimnazjalnej wraz z pracownikami pedagogicznymi zorganizowała happening pod hasłem:Światowy Dzień bez Papierosa. W akcji, która objęła cały Ośrodek uczestniczyli uczniowie i słuchacze szkół masażu oraz uczniowie ZSZ- kucharz.
Młodzież odpowiednio ucharakteryzowana roznosiła ulotki oraz przeprowadziła lekcję promocji zdrowego stylu życia wśród najmłodszych uczniów naszego Ośrodka. Ponadto zorganizowana została wystawa plakatów i informacji na temat szkodliwości palenia papierosów. Uzupełnieniem wystawy była prezentacja wyników badań ankietowych, które przeprowadzili uczniowie klasy II Technikum i słuchacze Studium Policealnego na temat „Palenie tytoniu wśród pracowników i uczniów naszego Ośrodka w świetle danych ogólnopolskich”. Happening zakończył się hasłem: ”Zamiast papierosa wybierz zdrową żywność”, które wprowadzili w życie uczniowie ZSZ- Kucharz- częstując uczestników zdrowymi smakołykami.

Opracowała: Anna Rubin

Możliwość komentowania Światowy Dzień bez Papierosa w szkole ponadgimnazjalnej została wyłączona

Święto Muzyki – koncert

Ośrodek

Koncert z okazji Święta Muzyki odbył się w dniu 09.06 2017 w Zespole Szkół nr 1 we Wrocławiu.

W tym roku szkolnym finał Święta muzyki miał szczególny charakter. Wydarzeniem artystycznym było wystawienie musicalu „Droga do kariery” w gościnnych progach sali teatralnej Zespołu Szkół nr 1 przy ul. Słubickiej.

W przedstawieniu wzięli udział uczniowie Ośrodka Szkolno –Wychowawczego nr 13 dla  Niewidomych i Słabowidzących -członkowie zespołu Do czasu, zespół taneczny pod kierunkiem pani Katarzyny Chorodeńskiej oraz absolwenci, nauczyciele i wychowawcy naszego Ośrodka. Dodatkową atrakcją był zespół instrumentalny, który akompaniował solistom i zespołowi wokalnemu. Było to wielkie wyzwanie dla nas wszystkich -szczególnie dużo pracy miała ekipa techniczna pod kierunkiem pana Leszka Kopcia, który był też autorem scenariusza wystawianej sztuki.

Wszyscy mieliśmy dużą  tremę ponieważ dopisała liczna widownia -nasze zaproszenie przyjęli przedstawiciele LO nr 17, LO nr 4, LO nr 5, Warsztaty terapii Zajęciowej-Ostoja oraz Ewangelickie Centrum Diakonii i Edukacji przy ul. Wejherowskiej. Zaszczycili nas też swoją obecnością dyrektor Zespołu Szkół nr 1, przedstawiciele zespołu kierowniczego naszego Ośrodka, przedstawiciele Poradni Psychologiczno -Pedagogicznej nr 9 we Wrocławiu, emeryci naszego Ośrodka, przyjaciele, rodzice oraz słuchacze Radia Wrocław.

Na szczęście występ udał się wspaniale -wszystko potoczyło się pomyślnie o czym świadczyły owacje publiczności, która przyjęła musical z aplauzem i poprosiła o bis.

Dziękujemy wszystkim, którzy pomogli nam w tym przedsięwzięciu: m.in. pani Małgosi Nowak, która czuwała nad całością jako sufler, pani Elżbiecie Gątarz, która zadbała o wizerunek naszych artystów, panu Selimowi, który wspaniale pracował przy światłach co dodało walorów i podniosło efekt całości przedstawienia, oraz za zaangażowanie artystyczne panu: Andrzejowi Karpińskiemu, Czesławowi Wszędybyłowi, Krzysztofowi Rodakowi, paniom: Kasi Włosiniak, która z ogromnym zaangażowaniem odegrała rolę energicznej pani biolog oraz Kasi Chorodeńskiej, która wcieliła się w postać czarownicy i wykazała się wielkim talentem aktorskim oraz dystansem do siebie samej. Duże uznanie należy się wspaniałym muzykom: Arturowi Mickiewiczowi, Andrzejowi Michalakowi, naszemu absolwentowi Mateuszowi Kołodziejczykowi i uczniowi Kacprowi Kowalewskiemu.

Myślę, że koncert był pozytywną promocją osób z dysfunkcją wzroku i całego naszego Ośrodka. Z taka ekipą miło jest współpracować.

Barbara Włosiniak

Możliwość komentowania Święto Muzyki – koncert została wyłączona

Śladami wrocławskich krasnali

Gimnazjum

Uczniowie klasy II gb w roku szkolnym 2016/2017 realizowali projekt edukacyjny zatytułowany: „Śladami wrocławskich krasnali”. 8 czerwca 2017 roku w trakcie Szkolnego Dnia Projektu uczniowie zaprezentowali swoje działania.

Uczestnikami projektu byli: Martyna Bacajewska, Kacper Borczuch, Monika Gajur, Kamil Gorczycki, Jakub Gralicki, Michał Rosiak, Dawid Kurek, Weronika Szynal, Jakub Patroński a opiekunem pani Katarzyna Chorodeńska.

W ramach projektu uczniowie: planowali działania i określali cele projektu,  przygotowali i przeprowadzili ankietę wśród uczniów i nauczycieli naszego Ośrodka,

cykliczne spotykali się z opiekunem grupy, poszukiwali informacji w różnych źródłach, zorganizowali wyjście na ulicę Rajską i Małopolską w celu poszukiwania krasnali znajdujących się  najbliżej naszej szkoły, przygotowali gazetkę o wrocławskich krasnalach, opracowali wyniki ankiety, wzięli udział w wycieczce do Rynku i szukali wylosowanych krasnali, pozyskali materiały promocyjne z Biura Promocji Miasta, wzięli udział w ogólnopolskiej akcji masowego czytania „Jak nie czytam, jak czytam” poprzez przeczytanie z podziałem na role najmłodszym uczniom naszego Ośrodka bajki „A kula ani drgnie”, przygotowali prezentację multimedialną o projekcie oraz zaprezentowali swoje działania w trakcie Szkolnego Dnia Projektu.

Katarzyna Chorodeńska

Możliwość komentowania Śladami wrocławskich krasnali została wyłączona
« Starsze wpisy


 • O stronie

  Logo OśrodkaWitamy na stronie Dolnośląskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 13 dla Niewidomych i Słabowidzących im. Marii Grzegorzewskiej we Wrocławiu. Działamy od 1947 roku!

  English version About us [pdf]

  deutsch Über uns [pdf]