Ośrodek

Główne wejście do Ośrodka

Widok na Ośrodek od strony wejścia głównego przy ul. Kamiennogórskiej 16.

Dolnośląski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 13 dla Niewidomych i Słabowidzących im. Marii Grzegorzewskiej we Wrocławiu istnieje od 1947 roku. W 1945 roku nauczyciele z Zakładu Dzieci Niewidomych we Lwowie, którzy przybyli jako repatrianci do Wrocławia, zorganizowali szkołę dla niewidomych w uzyskanych od ówczesnych władz oświatowych budynkach przy al.Kasztanowej 3a/5. Wyremontowali je, zgromadzili i zabezpieczyli pomoce naukowe z przedwojennej niemieckiej szkoły. Niektóre z tych pomocy służą niewidomym uczniom do dnia dzisiejszego.

Do niedawna Ośrodek mieścił się w trzech oddalonych od siebie budynkach. Baza Ośrodka w wysokim stopniu była zdekapitalizowana i wymagała ciągłych remontów i adaptacji. Stąd też w 1997 roku podjęto decyzję o budowie nowej siedziby Ośrodka przy ul.Kamiennogórskiej 16 we Wrocławiu. Pierwszy etap budowy został zakończony z dniem 1 września 2003 roku.
Do nowoczesnych, świetnie wyposażonych budynków przeniesione zostały: szkoła podstawowa, gimnazjum, internat dla tych szkół oraz Zespół Wczesnego Wspomagania Rozwoju.

W lutym 2008 roku wraz z ukończeniem  drugiego etap rozbudowy na ul. Kamiennogórską przeniesione zostały szkoły ponadgimnazjalne oraz internat dla tych szkół. W ostatnim etapie rozbudowy Ośrodka wybudowano basen, sale gimnastyczne z zapleczem sanitarno–korekcyjnym oraz kompleks boisk sportowych. Obiekt posiada również salę konferencyjną, zaplecze gastronomiczne, tereny zabawowe, rekreacyjne, patio, parking przed budynkiem.

Nadrzędnym celem placówki jest stworzenie równych szans osobom z dysfunkcją wzroku, dlatego traktujemy uczniów indywidualnie
i podmiotowo, starając się zapewnić im warunki niezbędne do optymalnego rozwoju każdego z nich. Dbamy o wysoką jakość edukacji, rewalidację i najwyższe standardy wychowawcze. Model absolwenta to osoba, mimo swojej dysfunkcji – samodzielna, gotowa do sprostania stojącym przed nią wyzwaniom życiowym, bez obaw włączająca się
w pełnosprawne społeczeństwo

Cel ten realizujemy wykorzystując potencjał intelektualny
i doświadczenie kadry pedagogicznej, wysokie kwalifikacje pozostałych pracowników, współpracę z rodzicami oraz nowoczesną i bardzo dobrze wyposażoną bazę Ośrodka.

 

Motto, które pragniemy przekazać naszym podopiecznym brzmi:

„Sięgaj gdzie wzrok nie sięga”

(Adam Mickiewicz)

Struktura Ośrodka

Obecnie w skład Ośrodka wchodzą następujące jednostki:

 • Zespół Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka Niewidomego i Słabowidzącego,
 • Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 122 dla Uczniów Niewidomych i Słabowidzących,
 • Gimnazjum Specjalne Nr 60 dla Uczniów Niewidomych i Słabowidzących,
 • Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna Nr 16 dla Uczniów Niewidomych i Słabowidzących,
 • Liceum Ogólnokształcące Specjalne Nr XXXII dla Uczniów Niewidomych i Słabowidzących,
 • Technikum Specjalne Nr 17 dla Uczniów Niewidomych i Słabowidzących,
 • Szkoła Policealna Specjalna Nr 18 dla Uczniów Niewidomych i Słabowidzących,
 • Szkoła Specjalna Przysposabiającą do Pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi.

Czym możemy się pochwalić

Niewątpliwymi atutami Ośrodka są:

 • wykwalifikowana kadra,
 • nowy kompleks budynków przystosowanych dla uczniów niewidomych oraz poruszających się na wózkach,
 • dobrze wyposażone gabinety rewalidacyjne,
 • sala do prowadzenia stymulacji wzroku,
 • zaplecze środków dydaktycznych,
 • specjalistyczne programy,
 • biblioteka brajlowska działająca jako centrum multimedialne o charakterze środowiskowym itp.
Biblioteka

Bogate zbiory naszej biblioteki zaspokoją głód największych moli książkowych. Podręczniki, czasopisma, prasa oraz literatura piękna dostępne są w różnych formatach: czarnodruk, druk powiększony, brajl, audio.

 

Sala gimnastyczna

Sala gimnastyczna wyposażona jest m.in. w elektroniczną tablicę wyników, profesjonalne nagłośnienie, opuszczaną kurtynę czy ruchome tablice do koszykówki.

 

Basen

Basen, jak wszystkie instalacje w Ośrodku, dostosowany jest do potrzeb osób z ograniczeniami ruchowymi.

 

W skład zaplecza sportowego Ośrodka wchodzi m.in. kompleks boisk i bieżni ze sztuczną nawierzchnią.

W skład zaplecza sportowego Ośrodka wchodzi m.in. kompleks boisk i bieżni ze sztuczną nawierzchnią.

 

Boiska oprócz sztucznej nawierzchni posiadają ogrodzenie oraz niezależne oświetlenie.

Boiska oprócz sztucznej nawierzchni posiadają ogrodzenie oraz niezależne oświetlenie.

 

Skocznia w dal

Skocznia w dal

 

Gry na Dniu Sportu

Gry na Dniu Sportu

Rehabilitacja wzroku

Zajęcia z rehabilitacji wzroku w Ośrodku prowadzone są od 1990 roku.  Celem zajęć jest nauka wykorzystywania wzroku podczas zajęć szkolnych, czynności życia codziennego oraz podczas bezpiecznego poruszania się.

W ośrodku jest dwóch rehabilitantów wzroku i dwa gabinety do usprawniania widzenia:

– dla młodszych uczniów – Szkoła Podstawowa p. Iwona Lewandowska

– dla starszych uczniów – Gimnazjum, Liceum Ogólnokształcące, Technikum, Zasadnicze Szkoły Zawodowe  i Szkoła Policelana p. Małgorzata Flakiewicz

Głównym narzędziem, który jasno wytycza kierunki pracy z uczniem oraz określa mocne i słabe strony ucznia jest „Program rozwijania umiejętności posługiwania się wzrokiem” opracowany przez prof. N.C. Barraga i J.E. Morris. Właściwe ćwiczenia poprzedza szczegółowa diagnoza okulistyczna, a następnie ocena funkcjonalna widzenia i wnikliwa obserwacja ucznia wg modelu A. Corn. Program zawiera treningi wzrokowe mające na celu poprawę zdolności percepcji wzrokowej i podstawowych funkcji wzrokowych uczniów. Programy uzupełniające to: „Wzory i obrazki” M. Frostig i J. Horne, stolik podświetlany z zestawem do rozwijania umiejętności wzrokowych, wzrokowo-spostrzeżeniowych i spostrzeżeniowych, praca nad techniką tempem czytania a rozwijanie widzenia do bliży wg zestawu ćwiczebnego O. Backmana i K. Inde  oraz ćwiczenia poza zasięgiem ręki, czyli rozwijanie widzenia do dali i zawartego w zbiorze testowym „BAR” autorstwa           A. I. Smitha, i L. M. O’Donnell.

Praca rehabilitanta wzroku wymaga kreatywności, ciągłego doskonalenia własnego warsztatu pracy i zapewnienie odpowiednio opracowanych i dostosowanych do indywidualnych potrzeb wzrokowych pomocy dydaktycznych.

Dzięki zajęciom uczniowie:

 • Uzyskują funkcjonalną ocenę widzenia na podstawie: analizy dokumentacji okulistycznej, badania według dobranej procedury, obserwacji,
 • Znają swoje możliwości i ograniczenia, są świadomi jak mogą sami sobie pomóc modyfikując warunki zewnętrzne pod kątem swoich potrzeb,
 • Wyposażeni są w odpowiednio dobrane pomoce optyczne (lupy, monookulary),
 • Nabywają praktycznych umiejętności w korzystaniu z pomocy optycznych,
 • Uzyskują informację o specjalnych ćwiczeniach oraz wskazówki dla rodziców i nauczycieli,
 • Doskonalą funkcjonowanie wzrokowe,
 • Otrzymują szansę na pełniejsze poznawanie otoczenia i efektywniejsze uczenie się mimo wzrokowej niepełnosprawności,
 • Poznają metody łączenia technik wzrokowych z pozawzrokowymi,
 • Podnoszą swoją samoocenę – skupiają się na możliwościach, a nie tylko na ograniczeniach,
 • Wiedzą jak praktycznie wykorzystać resztki wzroku do rozwiązywania indywidualnych problemów wzrokowych,
 • Wskazówki i zalecenia do pracy otrzymują również prawni opiekunowie, nauczyciele i wychowawcy,
 • Mogą liczyć na poradnictwo w sprawie świadczeń i przywilejów dla inwalidów wzroku oraz pomoc w przygotowaniu i wypełnieniu dokumentów wymaganych przez ZUS, PFRON.

Oba gabinety wyposażone są w komputery, powiększalniki telewizyjne, zestawy startowe pomocy optycznych (do bliży i dali) znakomitych firm: „Eschenbach”, „Schwaizer”, „Coil” oraz pomoce nieoptyczne.

Zajęcia prowadzone i dostosowane są do indywidualnych potrzeb i możliwości wzrokowych ucznia oraz wg wskazań zamieszczonych w orzeczeniach o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne.

Dzięki przychylności i życzliwości dyrektora Ośrodka, na pojedyncze konsultacje uczęszczają uczniowie słabowidzący uczęszczający do szkół masowych i uczących się w integracji. Współpracujemy z okulistą z Prywatnej Kliniki Okulistycznej „Spektrum”.

Internat

Internat mieści się w dwóch budynkach. W pierwszym budynku zakwaterowane są dzieci uczęszczające do gimnazjum i młodsze, w drugim młodzież ponadgimnazjalna. W obu budynkach sypialnie stanowią zamknięte zespoły mieszkalne – moduły, składające się z dwóch czteroosobowych pokoi z przedpokojem i łazienką. Oprócz modułów mieszkalnych w Internatach znajdują się inne pomieszczenia użytkowe i rozrywkowe jak np. kuchnia, sale zainteresowań (sale komputerowe, kółka modelarskiego czy klubu filmowego).

Internaty zapewniają całodobową opiekę pedagogiczną od poniedziałku do niedzieli oraz w niektóre dni świąteczne z wyjątkiem ferii. Opieką internatu mogą być objęci również uczniowie mieszkający we Wrocławiu. Z tytułu zakwaterowania w internacie nie są pobierane opłaty. Podopieczni internatu zobowiązani są natomiast do wykupienia posiłków w stołówce.

Internat oferuje swoim uczniom różnorodne propozycje edukacyjne, wychowawcze, rewalidacyjne, spędzania wolnego czasu, rozwijania zainteresowań. Oto niektóre z nich:

 • zajęcia rewalidacyjne:
  • orientacja przestrzenna,
  • techniki brajlowskie;
 • zajęcia sportowe:
  • basen,
  • siłownia,
  • goalball,
  • showdown,
  • piłka nożna,
  • narciarstwo zjazdowe;
 • rozwijanie zainteresowań:
  • klub filmowy,
  • kółko modelarskie,
  • zajęcia taneczne.
Pracownia komputerowa w internacie młodzieży

W pracowni komputerowej młodzież ma możliwość korzystania z komputerów wyposażonych w specjalistyczne oprogramowanie dla słabowidzących i niewidomych.

Pracownia modelarska w internacie młodzieży

Pracownia modelarska „Chiroptera” stoi otworem dla wszystkich uczniów chcących opanować trudną sztukę składania i pilotażu latających modeli samolotów.

Sala projekcyjna w internacie młodzieży

Projekcje filmów z audiodeskrypcją to stała pozycja w szerokim wachlarzu internatowych zajęć dodatkowych.

Zostaw odpowiedź

Musisz się zalogować aby móc komentować. • O stronie

  Logo OśrodkaWitamy na stronie Dolnośląskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 13 dla Niewidomych i Słabowidzących im. Marii Grzegorzewskiej we Wrocławiu. Działamy od 1947 roku!

  English version About us [pdf]

  deutsch Über uns [pdf]